یا وتر الموتور

دانستن حق ماست...

یا وتر الموتور

دانستن حق ماست...

یا وتر الموتور

السَّلامُ عَلَیْکَ یا ثارَ اللّهِ وَ ابْنَ ثارِهِ وَ الوِتْرَ المَوْتُورِ سلام بر تو اى خون خدا و فرزند خون او سلام بر تو اى یگانه دوران
امام حسین(ع) «مؤتور» است (خون بر زمین مانده) و فرزند رشیدش حضرت بقیة اللّه ارواحنا فداه نیز «الموتور بابیه وجده» یعنی صاحب خون و خونخواه پدر و نیاکان بزرگوارش.

***
سراپا اگر زرد پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم
چو گلدان خالی ، لب پنجره
پر از خاطرات ترک خورده ایم
اگر داغ دل بود ، ما دیده ایم
اگر خون دل بود ، ما خورده ایم
اگر دل دلیل است ، آورده ایم
اگر داغ شرط است ، ما برده ایم
اگر دشنه ی دشمنان ، گردنیم !
اگر خنجر دوستان ، گرده ایم !
گواهی بخواهید ، اینک گواه :
همین زخمهایی که نشمرده ایم !
دلی سربلند و سری سر به زیر
از این دست عمری به سر برده ایم

.
.

پیوندهای روزانه

وصف بهشت

کشیش در مقام وعظ، برای مریدان خود اوصاف بهشت را می گفت و ابداُ از جهنم دم نمی زد، تا اینکه روزی یکی از حاضران گفت: شما همیشه برای مردم بهشت را شرح می دهید، آخر یک روز هم از جهنم بگویید! کشیش گفت: اما جهنم را تمام شما می روید و تماشا می کنید و از خصوصیات آن مطلع می شوید، ولی بهشت را که نخواهید دید برایتان شرح می دهم تا اگر آن را ندیدید دست کم وصفش را شنیده باشید...

...

..

.

***

**

*

درخت خربزه الله اکبر

شخصی اعرابی به مسجد رفت و در نماز جماعت شرکت کرد. امام جماعت سوره بقره را خواند. اعرابی بر اثر ایستان زیاد، بسیار خسته شد. بدین جهت نمازش را رها کرد و رفت. بعد از چند روز ،در مسجدی به نماز جماعت اقتدا کرد. امام قرائت سوره فیل را شروع کرد، اعرابی فورا نمازش را شکست و پا به فرار گذاشت. گفتند:چرا چنین می کنی؟ گفت:آن امام سوره بقره را خواند،ما از پا افتادیم؛ وای به حال ما که این امام می خواهد سوره فیل را بخواند. درخت گِردکان با این بزرگی درخت خربزه الله اکبر

---

--

-

...

..

.

 

نزول آیه به ضرب چماق

سه نفر مسجدی ساختند. یکی محمد نام داشت و دیگری ابراهیم و سومی،موسی پس از آن، امام جماعتی را برای مسجدشان معین کردند. شبی امام جماعت در نماز مغرب سوره اعلی را خواند تا به این آیه رسید: صحف ابراهیم و موسی}؛ در کتب ابراهیم و موسی. آنکه محمد نام داشت، اسم خود را نشنید و با خود گفت:حتما رفقای من پولی به امام داده اند، که نامشان را در نماز می برد. به ناچار کیسه پولی را برای امام جماعت آورد و التماس دعا خواست، امام مقصودش را ندانست. آن مرد بار دیگر پولی به امام داد،باز تفاوتی حاصل نشد. دفعه آخر بر در مسجد ایستاد، وقتی محل خلوت شد،چماقی بر فرق امام جماعت زد،سر امام شکست؛ امام پرسید: چرا چنین می کنی؟ گفت: من مبلغی خرج کردم و مسجد ساختم و مبلغی هم به تو دادم؛ ولی تو تنها اسم رفقای مرا می بری و نامی از من به میان نمی آوری. امام گفت: ناراحت نباش، این دفعه اسم تو را هم می برم. امام چون بار دیگر به مسجد آمد و مشغول نماز شد،این آیه را چنین خواند: {صحف محمد و ابراهیم و موسی} مامومین گفتند: آیه چنین نیست گفت:راست می گویید؛لکن این آیه دیشب بر ضرب چماق نازل شده است.

***

**

*

---

--

-

جواب منطقی امیر مومنان علی (ع) به عمر وابوبکر

روزی علی(ع) ‌در دوران نوجوانی با عمر و ابوبکر به راهی می‌رفت و علی(ع)‌ در میان آن‌دو بود. چون علی(ع)  از نظر سنی از آنها کم‌ سن‌تر بود، کوچک جثّه‌تر و کوتاه‌تر به‌نظر می‌رسید، عمر از باب مزّه پَرانی گفت: تو در  میان ما،  مانند نون کلمه‌ی لنا می‌مانی( یعنی از لام اول کلمه و الف آخر آن کوچکتری) کاتب وحی  در جواب او گفت: شاید این چنین به‌نظر بیاید و لاکن همان حرف نون در کلمه‌ی ‌لنا اگر نباشد آن‌دو به کلمه‌ی لا( به معنای عدم و نیستی ) تبدیل می‌شوندو حقیقتاًمن در میان شما دو تن همین نقش را دارم.

!!!
!!
!

|||

||

|

بهلول ومرد ثروتمند

شخص ثروتمندی خواست بهلول را در میان جمعی به مسخره بگیرد. به بهلول گفت: هیچ شباهتی بین من و تو هست؟ بهلول گفت: البته که هست. مرد ثروتمند گفت: چه چیز ما به همدیگر شبیه است، بگو! بهلول جواب داد: دو چیز ما شبیه یکدیگر است، یکی جیب من و کله تو که هر دو خالی است و دیگری جیب تو و کله من که هر دو پر است!!!

...

..

.

×××

××

×

ادعای خدایی

مردی گفتند :نام پیامبرانی را که در قرآن آمده بگو ؛ گفت:(موسی،عیسی،یحیی،...فرعون)گفتند فرعون که پیامبر نبود ،گفت :او ادعای خدائی داشت ؛شما به عنوان پیامبر هم قبولش ندارید؟؟؟

 

کلمات قصار

 

-          پیامبر: کسی که به اندازه یک دانه خردل نخوت(تکبر) در دل داشته باشد وارد بهشت نمی شود.

-          امام علی (ع): تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را !

-          امام علی: سخنان شما سنگهای سخت را نرم می کند

-          امام علی: در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند .

-          امام علی: دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد.

-          امام علی: کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزی نهایی دست می یابد.

-          امام علی: چه زشت است کوچکی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بی نیازی.

-          امام علی: حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد.

-          امام علی: حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا.

-          امام علی: دوست مومن عقل است ، یاورش، علم ، پدرش مدارا و برادرش ، نرمش

-          امام علی: علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید.

-          امام علی: حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را به کار ببندید  تا از اهل حق باشید.

-          امام علی: دانش انسان را از بلاها حفظ می کند .

-          امام علی: آنچه را نمی دانی مگو ، بلکه هر آنچه را که می دانی نیز اظهار مکن.

-          امام علی: پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن ، و قبل از این که وارد عمل شوی ، فکر کن.

-          امام علی: اطمینان را با امیدواری مبادله نکن.

-          امام علی: عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد.

-          امام علی: بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است.

-          امام علی: برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند.

-          امام علی: گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی.

-          امام علی: بهترین شیوه صداقت وفای به عهد است.

-          امام علی: هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق پر ارج و گرانمایه نیست.

-          امام علی: بهترین شیوه عدل ، یاری مظلوم است.

-          امام علی: مربی لایق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده کند.

-          امام علی: بی خردتر از همه کسی است که خود را خردمندتر از همه  پندارد.

-          امام علی: آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.

-          امام علی: هیچ شرافتی مانند فروتنی نیست.

-          امام علی: برای مشاورت ، خردمندان را برگزین تا از ملامت و ندامت در امان باشی!

-          امام علی: پیروزی، به دور اندیشی و محکم کاری است.

-          امام صادق: کسی که پرده از روی اسرار دیگران برداشت، رازهای پنهانش آشکار شود.

-          امام حسین: هر که گره از کار مسلمانی بگشاید خداوند در دنیا و آخرت گره از کارش خواهد گشود.

-          امام صادق (ع): خدایا به جای آن که دشمنان را از بین ببری، دشمنی را نابود کن!

-          شکسپیر: به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن.

-          ساموئل اسمایلز: خوش بین باشید اما خوش بین دیر باور.

-          افلاطون: زینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی.

-          بودا: آزادی در بی آرزوئی است.

-          بودا: کسی که به خودش کمک نکند، هیچ کس نمی­تواند به او کمک کند.

-          گاندی: از بدکاری متنفرم، اما بدکاران را دوست دارم.

-          گاندی: درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت؛ بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب... این حماقت را حکمت خداوند می نامند.

-          جان گری: زمانی که شوروی در فناوری رایانه از ایالات متحده عقب افتاد، عمرش به سر آمد.

-          عیسی مسیح: در مقابل شر ایستادگی مکن، بلکه با نیکی بر آن غلبه کن.

-          حسابی: جهان سوم جایی است که اگر بخواهی آن­جا را بسازی خانه خراب می­شوی، و اگر خانه­ات را بسازی، آن­جا خراب می­شود!

-          افلاطون: همه ظلم­هایی که در جهان رخ داده، ابتدا بر کلمات بوده است.

-          ایمره لاکاتوش: تعهد کورکورانه به یک نظریه نه یک فضیلت، بلکه یک گناه روشنفکری است.

-          هنری سیجویک: عدالت آن است که با افراد برابر به شکل برابر، و با افراد نابرابر به شکل نابرابر رفتار شود.

-          راسل: سرانجام بشریت موط به حل مسئله توزیع قدرت است.

-          ارسطو: افلاطون دوست است، و حقیقت دوست­تر.

-          ارسطو: تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن.

-          ارسطو: خردمند هر آنچه را که می داند نمی گوید و هر آنچه را که بگوید می داند.

-          عبده: الخلیفة حاکم مدنی من جمیع الجهات.

-          آرون: انسان­ها در جمع درازگوش می­شوند.

-          آدورنو: رسالت علوم انسانی کاهش درد بشر است.

-          اسـتـیـون هـاوکـیـنگ: حـتـی افـرادی هـم که مـعـتـقـد هـستـنـد سـرنـوشـتـــــ هـمه از قـبـل تعـیـیـن شـده و قـابـل تغـیـیـر نیـسـتـــــــ ؛ مـوقـع رد شـدن از خـیـابـان ابـتـدا دو طـرفـــــ آن را نگاه میـکـنـنـد .

-          ادیسون: من نمی‌گویم که ١٠٠٠ شکست خورده‌ام. من می‌گویم فهمیده‌ام ١٠٠٠ راه وجود دارد که می‌تواند باعث شکست شود.

-          والتر لیبرمن: جایی که همه مثل هم فکر می­کنن، هیچ کس آن قدر که باید فکر نمی کنه!

-          جبران خلیل جبران: یک انسان زمینی می­تواند خود را در دستان کسی قرار دهد که عشقش چونان عظیم باشد که نتیجه آن تسلیم، آزادی باشد.

-          جبران: مردم ! هشدار ! که زیبایی زندگانی ست ، آن زمان که پرده گشاید و چهره برنماید. لکن زندگی شمایید و حجاب خود ، شمایید. زیبایی قامت بلند ابدیت است ، نگران منتهای خویش در زلال آینه. اما صراحت آینه شمایید و نهایت جاودانه شمایید.

-          جبران: برادرم تو را دوست دارم ، هر که می خواهی باش ، خواه در کلیسایت نیایش کنی ، خواه در معبد، و یا در مسجد . من و تو فرزندان یک آیین هستیم ، زیرا راههای گوناگون دین انگشتان دست دوست داشتنی "یگانه برتر " هستند ، همان دستی که سوی همگان دراز شده و همه آرزومندان دست یافتن به همه چیز را رسایی و بالندگی جان می بخشد .

-          جبران: چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری.

-          جبران:  آن  هنگام که روحم عاشق جسمم شد و جفت گیرى این دو سر گرفت من بار دیگر متولد شدم.

-          جبران: شما را اگر توان نباشد که کار خود به عشق در آمیزید و پیوسته بار وظیفه ای را  بی رغبت به دوش می کشید ، زنهار دست از کار بشویید و بر آستان معبدی نشینید و از آنان که به شادی ، تلاش کنند صدقه بستانید.زیرا آنکه بی میل ، خمیری در تنور نهد ، نان تلخی واستاند که انسان را تنها نیمه سیر کند ، و آنکه انگور به اکراه فشارد ، شراب را عساره ای مسموم سازد ، و آنکه حتی به زیبایی آواز فرشتگان نغمه ساز کند ، چون به آواز خویش عشق نمی ورزد ، تنها می تواند گوش انسانی را بر صدای روز و نجوای شب ببندد.

-          جبران: آرزوهایت را در آسمان بجوى، محبوبت را به تو خواهد داد.

-          جبران: چون عاشقی آمد، سزاوار نباشد این گفتار که : خدا در قلب من است ، شایسته تر آن که گفته آید : من در قلب خداوندم.

-          جبران: چشمه ساری که خود را در اعماق درون شما پنهان ساخته است ، روزی قد خواهد کشید و فوران خواهد کرد و با ترنم و نغمه راه دریا را درپیش خواهد گرفت .

-          جبران: رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد .

-          جبران: ای که در رنج و عذابی ! تو آنگاه رستگاری که با ذات و هویت خویش یکی شوی .

-          جبران: هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی شنید که کوهها و دریاها و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش می کنند .

-          جبران: پس امروز به دست خویش عطا کنید ، باشد که شهد گوارای سخاوت ، نصیب شما گردد ، نه مرده ریگی وارثانتان.

-          جبران: این کودکان فرزندان شما نی اند ، آنان پسران و دختران اشتیاق حیاتند و هم از برای او. از شما گذر کنند و به دنیا سفر کنند ، لیکن از شما نیایند . همراهی تان کنند ، اما از شما نباشند.

-          جبران: رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد.

-          جبران: عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند .

-          جبران: برادرم تو را دوست دارم ، هر که می خواهی باش ، خواه در کلیسایت نیایش کنی ، خواه در معبد، و یا در مسجد . من و تو فرزندان یک آیین هستیم ، زیرا راههای گوناگون دین انگشتان دست دوست داشتنی "یگانه برتر " هستند ، همان دستی که سوی همگان دراز شده و همه آرزومندان دست یافتن به همه چیز را رسایی و بالندگی جان می بخشد.

-          جبران: مگر نه چیزی که امروز در تسلط توست ناچار روزی از دست تو خواهد رفت ؟ پس ، اکنون از ثروت خویش ببخش و بگذار فصل عطا یکی از فصلهای درخشان زندگی تو باشد.

-          جبران: هنگامی که سیبی را با دندانهای خود له می کنی در قلب خویش به آن بگو :دانه ها و ذرات تو در کالبد من به زندگی ادامه خواهند داد. شکوفه هایی که باید از دانه هایی تو سر زند، فردا در قلب من شکوفا می شود .عطر دل انگیز تو ، توام با نفسهای گرم من به عالم بالا صعود خواهد کرد ، و من و تو در تمام فصلها شاد و خرم خواهیم بود.

-          جبران: آموختن تنها سرمایه ای است که ستمکاران نمی توانند به یغما ببرند .

-          دیوژن: دو گوش داریم و فقط یک زبان، برای اینکه بیشتر بشنویم و کمتر بگوییم .

-          کارلایل: تجربه به معلم سختگیری است . او اول امتحان میکند و بعد درس می دهد.

-          کنفوسیوس: به جای آن که به تاریکی لعنت بفرستی، یک شمع روشن کن!

-          کـنـفـوسیـوس:اگر یکـــ سال ثمر از کاری را خواستی گندم بکار، اگر دو سال خواستی درختـــ بکار، اما اگر صد سال ثمر خواستی به مردم یاد بده

-          بیکن: انسان خردمند فرصت ها رامی سازد،نه اینکه درانتظار آنها بنشیند .

-          پیکاسو: تنها کاری را تا فردا کنار بگذار که حاضری بمیری بدون اینکه انجامش داده باشی!

-          موریس مترلینگ: آن کس که اراده و استقامت دارد، روى شکست نمى بیند.

-          برک مغز محافظه­کاری است، اگر محافظه­کاری مغز داشته باشد.

-          نیچه: از ابرانسان است که انسان­های برتر دلگرمی و شجاعت می­گیرند.

-          نیچه: برای این که بت­پرست نباشی کافی نیست که بت­ها را شکسته باشی؛ باید خوی بت­پرستی را ترک گفته باشی.

-          نیچه: آن که پرنده نیست نباید بر پرتگاه ها آشیان سازد.

-          نیچه: هر کس چرایی زندگی را بداند، چگونگی آن برایش قابل تحمل می­شود.

-          نیچه: آن که مى خواهد روزى پریدن آموزد، نخست می باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمى کنند.

-          نیچه: از آنچه باعظمت است یا باید هیچ نگفت یا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن یعنی به دور از آرایش وآلایش.

-          نیچه: آن که هستى، باش!

-          نیچه: هزار تلاش انسان به اندازه یک تقدیر کارساز نیست.

-          نیچه: افزونی دانش گذشته، افزونی تاریخ انسان را پژمرده خواهد ساخت و بزدل. در حالیکه انسان  باید قادر باشد گذ شته را در خدمت حال دربیاورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله ای برای زندگانی قرار دهیم .

-          نیچه: آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته­ای، از این آشفته­ام که دیگر نمی­توانم تو را باور کنم.

-          نیچه: آرامترین کلماتند که طوفانى را با خود به همراه مى آورند افکارى که با پاى کبوتران پیش مى آیند جهانى را مسخر می سازند.

-          کانت : چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی مثل من رفتار کن.

-          کانت: خردگرایی نه با خواست فرمانروایان آغاز می‌شود، و نه با اراده آنان پایان می‌پذیرد.

-          کانت: از دو چیز در حیرتم: رنگ آبی دریا که می­بینم و نیست؛ و صفای باطن زیبایت که نمی­بینم و هست! 

-          بیل گیتس: اگر فقیر به دنیا آمده‌اید، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است.

-          نیمایوشیج (در جشن یک سالگی پسرش نوشت): فرزندم! یک بهار، یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان را دیدی! از این به بعد همه چیز تکراری است، جز مهربانی!

-          شاملو: سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول می گیرد.

-          هگل: فیثاغورث گفته بچه­ات را به جامعه­ای بسپار که در آن قانون حکمفرماست.

-          نلسون ماندلا: از خدا پرسیدم:خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟ خدا جواب داد: گذشته­ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر، با اعتماد زمان حال ات را بگذران و  بدون ترس برای آینده آماده شو، ایمان را نگهدار و  ترس را به گوشه ای انداز، شک هایت را باور نکن و  هیچگاه به باورهایت شک نکن.

-          نلسون ماندلا: بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی.

-          نلسون ماندلا: موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن .

-          نلسون ماندلا: فرقى نمی کند گودال آب کوچکى باشى یا دریاى بیکران... زلال که باشى، آسمان در توست.

-          ویلیام جیمز: زمانی که تصمیم گرفتید و زمان اجرا فرا رسید دیگر توجهی به پیامدها و بازتاب هایش نداشته باشید.

-          آندره ژیدد: بکوش عظمت در نگاه تو باشد، نه در آن­چه می­بینی.

-          اقبال: پدرم به من توصیه کرد قرآن را به شکلی بخوان که گویا بر تو نازل شده است.

-          ژرژ برناتو: هر تمدنی به دست همان نوع انسان و انسانیتی نابود می‌شود که ازدرون آن سر بر آورده است.

-          لاروشفوکو: انسان است که مى خواهد از دیگران به عنوان دوستى منتفع گردد.

-          فرانسیس بیکن: آن که مردم را دانشمند مى کند، مطالبى نیست که مى خوانند بلکه چیزهایى است که یاد مى گیرند.

-          مائو: همه تخم مرغها را در یک سبد نگذارید.

-          چرچیل:  دموکراسی بدترین، بدترین‌هاست.

-          برنارد شاو: آن که حقیقت را کتمان مى کند، مى خواهد با دست روى خورشید را بپوشاند.

-          برنارد شاو: آنکه می تواند ، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند.

-          اگر همواره مثل گذشته بیاندیشید، همان چیزهایی را به دست می­آورید که تا به حال به دست آورده­اید.

-          برنارد شاو: آن که مى تواند، انجام مى دهد، آن که نمى تواند انتقاد مى کند.

-          برنارد شاو: اصل و نسب مرد وقتى مشخص مى شود که آنها بر سر مسائل کوچک با هم مشکل پیدا کنند.

-          برنارد شاو: انسانهای خوشبین و بدبین هردو برای جامعه مفید هستند، خوشبین هواپیما را اختراع می‌کند و بدبین چتر نجات را!

-          برنارد شاو: در دو زمان انسان به پوچی ممکن است برسد: به هنگام نرسیدن به هدف و به هنگام رسیدن به آن.

-          برنارد شاو: مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر آنکه خوک از این کار لذت می‌برد.

-          برنارد شاو: تنها خیاطم است که مرا با اندازه­های جدید می­سنجد.

-          دزموند توتو: اگر در بی­عالتی بی­طرف هستید، بدانید طرف ستمگر را گرفته­اید.

-          بیل کوزبی: من رمز پیروزی را نمی­دانم. اما رمز شکست این است که بخواهی همه را راضی کنی.

-          ملاصدرا: خداوند بی‌نهایت است و لامکان و بی‌زمان. اما به قدر فهم تو کوچک می‌شود و به قدر نیاز تو فرود می‌آید و به قدر آرزوی تو گسترده و به قدر ایمان تو کارگشا می‌شود.

-          ژرژ برنانو: هر تمدنی به دست همان نوع انسان و انسانیتی نابود می­شود که از درون آن سر برآورده است.

-          آیزایا برلین: ناامیدی و بدبینی یک انتخاب رادیکال است.

-          کوروش: به حاکمان دو توصیه می­کنم: در تجارت وارد نشوید؛ و دین خود را به مردم تحمیل نکنید.

-          وین دایر: آن که هستید نتیجه ى افکارتان است.

-          اسکاروایلد: آن هائیکه در آثار هنرى مطالب سودمندى می یابند با سوادان بى مایه اند. اما کسانی که براى آن ها آثار هنرى، جز زیبائى معنى دیگرى ندارد، تنها آن ها برگزیدگانند.

-          سهراب سپهری: من نمی دانم که چرا می گویند، اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست . گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟ چشم ها را باید شست ، جور دیگر باید دید ، کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ ، کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم.

-          پاسکال: آیا مى خواهید حرف هاى شما را باور کنند، از خود سخن نگویید.

-          مثل روسى: آینده به کسى تعلق دارد که مى داند چگونه منتظر نشیند.

-          موریس مترلینگ: آینده ها به نظر بزرگ جلوه مى کنند ولى وقتى که گذشتند مى فهمیم که ناچیز بوده اند.

-          اسپینوزا: آینده، همان امید است.

-          کروچه: هر تاریخی، تاریخ معاصر است.

-          سقراط: ابله ترین دوستان ما، خطرناک ترین دشمنان هستند.

-          سقراط: انتقام دلیل سبکی عقل و پستی روح است.

-          سقراط: آن انسانى عاقل تر است، که مى داند عقلش کمتر است.

-          بوالو: ابله همیشه دنبال ابله بزرگتر از خود مى گردد که او را تحسین کند.

-          مارکوس سیسرو: اتاق بدون کتاب هم چون بدن بدون روح است.

-          گیدنز: زندگی مدرن بدون دانش اجتماعی جدید ممکن نیست.

-          توکویل: (علیرغم تمایلم به اشرافیت) دموکراسی تقدیر الهی است.

-          یونگ: اتلاف وقت، خودکشى واقعى است.

-          بالزاک: اتلاف وقت گرانبها ترین خرج هاست.

-          سیسرون: اجر نیکى شما در عمل شما مستور است.

-          ژان ژاک روسو: احساس دل، بالاتر از منطق است.

-          برتراند راسل: احساس وظیفه در کار نیکو و در روابط آزار دهنده است. انسان ها تشنه محبت­اند نه مراقبت.

-          گوته: اخلاق را طوفان هاى روزگار تقویت مى کند.

-          کارلایل: اخلاق مهمترین درس است. هر چند حق التدریس آن گران باشد.

-          نرودا: ادب از زمانى که بشر خودش را شناخت با او همراه است.

-          آونیموس: اذهان مانند چترهاى نجات هستند فقط وقتى باز باشند عمل مى کنند.

-          گوستاو لوبون: اراده هاى ضعیف به صورت حرف و گفتار خود نمایى مى کنند، در حالى که اراده هاى قوى جز در لباس عمل و کردار ظهور نمى یابند.

-          فیثاغورث: اراده ى انسانى، در پهلوى مقدرات او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره مى کند.

-          موریس مترلینگ: ارزش اخلاقى، بسته به تعداد وظایفى است که انسان انجام مى دهد.

-          آلبرت هوبار: ارزش انسان، به اهمیتى است که براى وقت خود قائل است.

-          آناتول فرانس: از خواص طبیعت آدمى اینست که عاقلانه فکر مى کند اما پوچ و بى معنا رفتار مى کند.

-          شکسپیر: از دست دادن امیدى پوچ و آرزوئى محال، خود موفقیت و پیشرفت بزرگى است.

-          کریستین: ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ شجاعت مى خواهد.

-          سقراط: ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانى است.

-          سقراط: ازدواج کنید؛ به هر وسیله اى که می توانید؛ اگر زن خوب گیرتان آمد بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدى شوید؛ فیلسوف از آب در مى آیید و این هر دو براى هر مردى خوب است.

-          بزرگمهر: مال هم مایه سربلندی و آسایش است ، و هم سبب خواری و پریشانی . اگر به آیین خرد صرف شود آفریننده شادی و برآورنده نام نیک است ، اما اگر بنهند و نخورند یا چنانکه باید بکار نبرند بهای سنگ و گوهر شاهوار یکی است .

-          بورنز: ازدواج مثل اجراى یک نقشه ى جنگى است که اگر در آن فقط یک اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیرممکن خواهد بود.

-          ولتر: ازدواج مجموعه اى از مزه هاست هم تلخى و شورى دارد. هم تندى و ترشى و شیرینى و بى مزگى.

-          مارى آمپر: ازدواج مقدس ترین قراردادها محسوب مى شود.

-          ابراهام لینکن: ازدواج نه بهشت است نه جهنم فقط یک برزخ است.

-          کندورسه: از زندگى خود لذت ببرید، بدون آن که آن را با زندگى دیگران مقایسه کنید.

-          پوپر: هیچ چیزی سخت­تر از ساده نوشتن نیست.

-          ناپلئون: از کسانى که با شما مخالف هستند نترسید، از کسانى بترسید که با شما موافق هستند ولى آن قدر جرأت ندارند که عدم موافقت خود را آشکارا به شما بگویند.

-          گاندى: از گناه تنفر داشته باش، نه از گناهکار.

-          پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، پیروزی آن است که پس از زمین خوردن برخیزی!

-          لانگ فلو: از محبت هدر رفته سخن مگو، محبت چیزى نیست که هدر رود.

-          جان استوارت میل: من ترجیح می­دهم یک سقراط ناراضی باشم، تا یک خوک راضی.

-          افلاطون: از معاشرت با کسى که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگى خود نیست، پرهیز نما.

-          ویلیام میکپیس: از نشانه هاى جوانمردى این است که به دیگران احترام بگذاریم، حتى اگر فایده اى برایمان نداشته باشد.

-          بالزاک: اساس خوشبختى هاى مادى بر اعداد و ارقام بنا شده است.

-          بالزاک: استعداد بزرگ بدون اراده ى بزرگ وجود ندارد.

-          ویکتور پوشه: استراحت خوب بهتر از غذاى خوب است.

-          کنفوسیوس: اشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباه دیگرى است.

-          ابن­سینا: اگر هزار توجیه برای یک اشتباه بیاوری، می­شود هزار و یک اشتباه!

-           خداوند انسان را خلق کرد؛ و انسان توجیه را!

-          برادلى تروگلید: اشتباه نیز جزئى از زندگى است، پس وقت خودت را تلف نکن و خودت را به خاطر اشتباه هاى گذشته سرزنش نکن.

-          دائی جان ناپلئون: چیزی که حدی نداره خریته، خریت!

-          گوته: اشخاص بزرگ و نامى به کوه مانند. هر چه به ایشان نزدیکتر شوى بیشتر عظمت و ابهت آنان معلوم مى گردد و مردم پست و دون همت شراب را مانند که چون کمى به آنان نزدیک گردى بزودى پستى و ناچیزى خود را بر تو آشکار سازند.

-          اسمایلز: اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز کلامى بر زبان نمى آورند که احساسات دیگران را جریحه دار سازند.

-          انوشیروان :بنیاد ظلم در جهان اندک بود ؛ هرکس آمد چیزی بر آن مزید کرد تا بدین غایت رسید!

-          فنلون: اشخاصى که بدبختانه به لذات شدید و حاد خو گرفته اند دیگر از لذات معتدل حظ نمى برند و همواره با اضطراب دنبال شادى و نشاط مى گردند.

-          هربرت اسپنسر: اشخاصى که نمى توانند دیگران را ببخشند، پل هائى را که باید از آن عبور کنند، خراب مى نمایند.

-          گوتاما بودا: اشک هاى دیگران را مبدل به نگاه هاى پر از شادى نمودن، بهترین خوشبختى هاست.

-          ژنرال دوگل: اصل شجاعت، اتکا به نفس است.

-          لابرویر: اصیل بودن سعادت است اما بهتر آنست که رفتار ما نوعى باشد که احتیاج به پرسشى از اصل ما نباشد.

-          مونتسکیو: آبادى یک کشور از روى نسبت آزادیش سنجیده مى شود نه از روى حاصلخیزیش.

-          پاسکال: آدم بى مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بى سرمایه است.

-          اقلیدوس: آدم پرحرف تخم مى پاشد و آدم خاموش درو مى کند.

-          یانگ: آدمى براى شک آفریده نشده، براى پرسیدن آفریده شده است.

-          موریس مترلینگ آدمى ساخته ى افکار خویش است و فردا همان خواهد شد که امروز اندیشیده است.

-          آلفرد دوموسه: آدمى شاگردى است که درد و اندوه او را تعلیم مى دهد و هیچ کس بدون احساس این معلم قادر به شناسائى خود نیست.

-          ولتر: آدمى هرگز بدکار و خبیث بدنیا نمى آید.

-          شاتو بریان: خوش بختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم؛ و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم.

-          داوینچى: آرزو کردن شرط نیست، شرط، تحقق آرزوست. بزرگمهر: خرد ، آدمی را گرانبهاترین چیز است ، و خداوند خرد در هر دو جهان کامروا و سرافراز است . و اگر از خلعت خرد محروم بود دانش بجوید ، چه دانشور سرور سروران است . و اگر از آن هم بی بهره بود باید دلیر باشد و در میدان نبرد بی باک باشد تا در نظر پادشاه گرامی ، و پیوسته شاد و فرمانروا باشد؛ و اگر این نیز نداشت  دیگر درخور زنده ماندن نیست ، و بهتر است که مرگ وی را دریابد .

-          بزرگمهر: فر و شکوه زمانی فزونی می یابد که دانا نزدمان ارجمند باشد ، و کام بدخواه را به زهر بی اعتنایی بیالایم.

-          بزرگمهر: همرزمان هوشیار اختیار کن ، و اگر خصم بر تو تیز گردیداز او برمتاب . اما چون یقین کردی که در برابر او تاب پایداری نداری به جنگ مکوش و با خصم پر توان میاشوب .

-          بزرگمهر: ستوده و نیک فرجام کسی است که دادگر و نیکنام و در کردار و گفتار به هنجار باشد.

-          بزرگمهر: توانگر راستین کسی است که آز در دلش راه نیافته است .

-          بزرگمهر: بیهوده گویان پند آموزند ، زیرا هشیاران عیب ایشان را به دیده می نگرند و از بیهوده گویی می پرهیزند .

-          سانتایانا: آنان که گذشته را بخاطر نمى آورند محکوم به تکرار آنند.

-          هوگو: آنان که نمى توانند خود را اداره کنند، ناچار از اطاعت دیگرانند.

-          اپیکور: آن جا که بیم و هراس سایه افکنده، شادى را راه نیست.

-          شوپنهاور: آن که خود را حقیر مى شمارد در واقع مرد متکبرى است.

-          شوپنهاور: هـر حـقـیـقــتی از سـه مـرحـلـه می گـذرد: ابـتـدا، بـه مـسـخره گـرفـتـه مـیـشود، بـعـد بـه شـدتـــــ بـا آن مـخالـفـتـــــ مـیـشـود، و در آخـر، بـه عـنـوان امـری بـدیهـی پـذیـرفـتـه میـشـود.

-          آلبر کامو: آزادى تنها ارزش جاودانه ى تاریخ است.

-          ولتر: آزادى چترى است شبیه سلامتى، این دو را تا از دست نداده ایم قدرشان را نمى شناسیم.

-          هربرت اسپنسر: آزادى متعلق به یک نفر نیست، مال همه است.

-          تولستوى: آفتاب به گیاهى حرارت مى دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.

-          تولستوی: محبت همه چیز را شکست می دهد و خود شکست نمیخورد.

-          تولستوی: هر کس به فکر تغییر جهان است. اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست.

-          شوپنهاور: ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم.

-          کاسپاروف: فرق شطرنج و سیاست ایران این است که در شطرنج قوانین مشخص و نتیجه نامشخص است، و در سیاست ایران نتیجه مشخص و قوانین نامشخص!

-          آبراهام لینکلن: همه را باور کردن، خطرناک است. اما هیچکس را باور نکردن، خیلی خطرناک است.

-          واگنر: آن جا که زندگى باز ایستد هنر آغاز مى شود.

-          ویل دورانت: آن جا که طبیعت توقف مى کند هنر آغاز مى شود.

-          ناپلئون: آن جا که قدرت پا مى گذارد قانون ضعیف خواهد شد.

-          ژان ژاک روسو: آن چه بار زندگى را بر دوش ما سنگین تر مى سازد، عموما زیاده روى در خود زندگى است.

-          ژان ژاک روسو: آزادى را فقط در مجسمه ى آن یافتم.

-          ژان ژاک روسو: آن چه براى انسان در دنیا مهم است انجام وظیفه است.

-          بزرگمهر: کسی لیاقت سرفرازی و سروری  را دارد که فروتن ، بخشنده باشد، بکوشد، بجوید، با همراهان همدل در طلب دانش و تجربه سفر کند، و همیشه با همه کس به مدارا و آهستگی رفتار نماید.

-          دى اچ لارنس: آن چه که صادقانه باور دارى، نادرست نخواهد بود. 

-          موریس مترلینگ: آن چه ما به نام مرگ مى خوانیم یک زندگى است که هنوز نتوانسته ایم چگونگى آن را بفهمیم.

-          استراوس: همه فلاسفه قبلاً شغل­های دیگری داشته­اند که در آن شکست خورده­اند.

-          سقراط: آن قدر بر مال دنیا حریص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوى.

-          فرانسیس بیکن: آن قدر به تاریکى لعنت نفرستید یک شمع روشن کنید.

-          ناپلئون: آن قدر شکست خورده ام تا راه شکست دادن را آموختم.

-          ناپلئون: آن کس که از اول مى داند به کجا مى رود خیلى دور نخواهد رفت.

-          دیوژن: آن کس که به کم خرسند است، بیش از دیگران دارد.

-          اپیکتوس: آن کس که مالک نفس خویش نیست آزاد نیست.

-          شیللر: آن که بیش از اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام مى دهد.

-          سروانتس: آن که ثروت خود را باخت، زیاد باخته است، ولى آن که شهامت خود را باخت، پاک

-          باخته است.

-          لامارتین (شاعر فرانسوی): تو را دوست دارم بدون آنکه علتش را بدانم.محبتی که علت داشته باشد یا احترام است یا ریا . . .

-          مارتین لوتر کینگ: گرفتن آزادی از مردمی که نمیخواهند برده بمانند,سخت است اما دادن آزادی به مردمی که میخواهند برده بمانند سخت تر است...!

-          خسرو گلسرخی: بسپاریم بر سنگ مزارمان تاریخ نزنند؛ تا آیندگان ندانند بیعرضگانِ این برهه از تاریخ ما بوده ایم...!

-          چارلی چاپلین: آموخته‌ام که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می‌توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم؟

-          چارلی چاپلین: شاید بتوانی کسی را که خواب است بیدار کنی اما کسی که خود را به خواب زده هرگز...!

-          حسین پناهی: قطعا روزی صدایم را خواهی شنید... روزی که نه صدا اهمیت دارد نه روز..

-          حسین پناهی: این آینده ,کدام بود که بهترین روزهای عمر را حرامِ دیدارش کردم؟

-          ارنستو چه گوارا: دستم بوی گل میداد؛ مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند... اما هیچ کس فکر نکرد که شاید یک گل کاشته باشم.

-          والت ویتمن: زندگی به من آموخت؛ بودن با کسانی که دوستشان دارم، از همه چیز با ارزش تر است.

-          ژان پل سارتر: از همه اندوهگین تر شخصی است که از همه بیشتر می خندد!

-          مارک تواین: آنجا که آزادی نیست، اگر رای دادن چیزی را تغییر می داد، اجازه نمی دادند که رای بدهید!

-          راسل: مشکل دنیا این است، که احمق ها کاملاً به خود یقین دارند، در حالیکه دانایان، سرشار از شک و تردیدند!

-           جانسون: بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم.

-          ساموئل اسمایل: آری، برای شناکردن در جهت مخالف جریان رود، قدرت و جرأت لازم است؛هر

-          میستر اکهارت: تمام چیزى که خدا از بشر مى خواهد یک قلب آرام است.

-          اوشو: عشق دردناک است چون برای سعادت راه می آفریند. عشق دردناک است چون دگرگون می کند.. عشق دگرگونی است و هر دگرگونی دردناک خواهد بود. چون کهنه به خاطر نو ناگزیر است رها شود.. کهنه آشناست ... ایمن .. بی خطر.. نو مطلقا ناشناخته است. شما در اقیانوس ناشناخته در حرکت خواهید بود...... انسان بدون عشق خودشیفته است.

-          گوته: مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند .

-          تناجیو: وقتی در زندگی به داشتنی های خود فکر می کنیم خود را خوشبخت، و زمانی که به نداشته می اندیشیم خود را بدبخت حس می کنیم. پس خوشبختی ما در تصور خود ماست .

-          ساموئل جان سون: اگر بر تمام موانع از ابتدا غلبه شود، هیچ کوششی انجام نخواهد شد!

-          سارتر : از همه اندوهگین­تر کسی است که از همه بیشتر می­خندد.

-          وین دایر: این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه با شما رفتار کنند.

-          چارلی چاپلین : خوشبختی فاصله این بدبختی است تا بدبختی دیگر.

-          چارلی چاپلین : هر کس در این دنیا جایی برای خود دارد. پس به جای آن که در صدد گرفتن جای دیگری باشی، جایگاه خود را پیدا کن.

-          چارلی چاپلین: افسوس! هر چه سعی کردم مردم بفهمند، فقط خندیدند!

-          سانتایانا: آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند.

-          ویلیام جیمز: اگر انتظار بدترینها را داشته باشید از مغز قدرت دافعه ا ی رها می کنید که سبب می شود بهترینها از شما بگریزد.

-          لائوتسه: اول اندیشه، وانگهی گفتار .

-          شوپنهاور: اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است.

-           لقمان: اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست.

-          بتهوون: انسان! خودت به یاری خود برخیز!

-          شوپنهاور: وقایع خوش زندگی مثل درختان سبز و خرمی است که وقتیکه از دور نظاره شان می کنیم خیلی زیبا به نظر می رسند ولی به مجرد آنکه نزدیکشان شده و در داخلشان می رویم زیبائیشان هم از بین می رود ، شما در این موقع نمی توانید بفهمید زیبائیش به کجا رفته، آنچه می بینید چند درخت خواهد بود و بس.

-          شامفورت: داروهای تلخ را با روپوش شیرین می­پوشانیم. چرا حقیقت و اخلاق را نیز با لباسهای زیبا نپوشانیم ؟

-          بزرگمهر: آن که آرزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد.

-          بزرگمهر: آنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس و آرزوهای کوچک  قدر نیکخویی و جوانمردی را نشکند ، و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن به پستی و زبونی نسپارد.

-          بزرگمهر: آن که به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است.

-          بزرگمهر: آن که طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و بردبار باشد ، در دوستی  و داد و ستد با مردم کژی و کاستی و فریبکاری نکند. چون گناهی از کسی بیند و بر او دست یابد ببخشد ، و کینه خواه و تیز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد.

-          بزرگمهر: ارزش هر کس به قدر خرد اوست.

-          بزرگمهر: از دانش آموختن هیچ زمان غافل ممان ، گرچه در این راه رنجها کشی ، مبادا که دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد.

-          وین دایر: اگر مشکلی داری، به دلیل طرز فکر توست و تنها راهی که می­توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی، این است که طرز فکرت را تغییر دهی.

-          وینه: در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است ، و بینوایی حقیقی خودخواهی .

-          غزالی: خردمند آن نیست که چون در کاری می‌افتد بکوشد تا از آن کار بیرون آید، خردمند آنست که بکوشد در کاری نیفتد.

-          آلبرکامو: اگر نتوان آزادی و عدالت را یک جا داشت و من مجبور باشم میان این دو یکی را انتخاب کنم آزادی را انتخاب می کنم تا بتوانم به بی عدالتی اعتراض کنم.

-          ویلیام تن: عقل بی عاطفه خطرناک است و عاطفه بدون عقل قابل اعتماد نیست، آدم کامل آنست که هم عقل دارد و هم عاطفه .

-          آلفونس کار: دوستان عبارت از خانواده ای هستند که انسان اعضای آن را به اختیار خود انتخاب کرده است.

-          کلیفورد گیرتز: ما در دنیایی زندگی می­کنیم که رفته رفته دیگر هیچ کس در آن دیگری را تنها نمی­گذارد.

-          نارسیس: لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد.

-          هلن کلر: هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم.

-          برای پخته شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره در نروید.

-          پائولو کوئلیو: همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم.

-          صادق هدایت: فاحشه را خدا فاحشه نیافرید. آنانکه در شهر نان را قسمت میکنند سهم او را ندادند تا وقتی محتاج هم آغوشی شدند، او را به نانی بخرند.

-          والتر: انسان در همان لحظه که تصمیم میگیرد آزاد باشد، آزاد است.

-          ارسطو: کسیکه پشت الاغ باد به غبغب بیندازد ، چون اسب سوار شود پاک دیوانه خواهد شد.

-          ارسطو: حکیمان مال را از برای آن دارند که محتاج لئیمان نگردند.

-          حسن صباح: اگر قدرت ندارید که با نیروی خود مشکل ها را در هم بشکنید لااقل مرد باشید که در برابر حوادث بایستید .

-          مولیر: مانند آسمان بخشنده ومانند زمین افتاده باش ، رمز زندگی همین است.

-          لمباردی: مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است.

-          ناپلئون: دین بهترین وسیله برای ساکت نگه داشتن عوام است.

-          جومو کیانتا: وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند، در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمین هایمان را داشتیم. پنجاه سال بعد، ما در دست کتاب های مقدس داشتیم و آنها در دست زمین های ما را داشتند.

-          سوزان ارتس: کشیش نسبت به برهنگى و رابطه طبیعى دو جنس حساسیت دارد، اما از کنار فقر و فلاکت مى گذرد.

-          والت دیسنی: غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است .

-          ویلیام ماتیوس: نخستین قانون موفقیت تمرکز است . یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید ، مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید .

-          شوپنهاور: ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .

-          مارک تواین: صدیق ترین ،بی توقع ترین،مفیدترین و دائمی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است.

-          نیوتن: شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه ها و صدفهای زیبا بازی می کند اما غافل ار آنیم که دریایی بس  بزرگ و اقیانوسی بی کران در مقابل دیدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار عظیم و شگفت انگیز نهفته است.

-          نیوتن: آن که مى دانیم، یک قطره است، آن که نمى دانیم، یک اقیانوس.

-          جومو کیانتا: وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند، در دستشان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمینهایمان را داشتیم، پنجاه سال بعد، ما در دست کتاب های مقدس داشتیم و آنها در دست زمین های ما را داشتند.

-          سیسرون: هرگز نمی توان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ انجام داد.

-          نایینی: بدترین نوع استبداد، استبداد دینی است.

-          سروش: اصلاحی­ترین سخنان در حکومت استبدادی، حرکتی انقلابی تلقی می­شود!

-          شریعتی: استبداد روحانی سنگین­ترین و زیان­آورترین انواع استبدادها در تاریخ بشر است.

-          شریعتی: چه قدر نشنیدن­ها و نشناختن­ها و نفهمیدن­ها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است.

-          شریعتی: خداوندا به مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید، پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد.

-          شریعتی: هر چه انسانها پولدارتر باشند، محافظه­کارترند.

-          شریعتی: روزی فرا خواهد رسید که شیطان فریـاد برآورد آدمی پیـدا کنـید،سجده خواهم کرد!

-          شریعتی: اساساً خوشبختی فرزند نامشروع حماقت است. همه کسانی که در جست و جوی خوشبخت بودن هستند بی خود تلاشی در بیرون از خویش نکنند اگر بتوانند " نفهمند" می توانند " خوشبخت " باشند.

-          شریعتی: لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند.

-          شریعتی: برای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن.

-          شریعتی: خـدایا تـو چگونه زیـسـتـن را به مـن بـیاموز مـن خـود چگونه مُـردن را خـواهـم آموخـت .

-          شریعتی: خاک بر سر جامعه­ای که همه افراد آن ادعای "انا الحق" داشته باشند!

-          شریعتی: لحظه هارامیگذراندیم تابه خوشبختی برسیم؛ غافل ازاینکه خوشبختی درآن لحظه­ها بود که گذراندیم.

-          شریعتی: تمام تاریخ عبارت است جنگ دو سرباز که همدیگر را نمیشناسند و میجنگند برای دو نفر که همدیگر را میشناسند و نمیجنگند!

-          لائو تسه: یک مسافر خوب از خود هیچ ردی بر جا نمی نهد. 

-          لقمان: سخنان سودمند را باید نشر کرد مانند افشاندن تخم گندم  ، هر چند آب و هوا و زمین به رویاندن و بار آوردن دانه ها یاری نکند باز در گوشه و کنار خرمن ، سنبلها و خوشه های معدود سر دهد و خواهد رویید .

-          سام منتز: بهترین درمان برای قلوب شکسته این است که دوباره بشکند .

-          روبرت کوئی لی: ذهن های بزرگ راجع به ایده ها و نظریات بحث می کنند، ذهن های متوسط در باره اتفاقات و حوادث، و ذهن های کوچک راجع به افراد.

-          دوکلوس: نفهمی و نادانی سه نوع است : یکی آنکه انسان هیچ نداند ، دوم آنکه آنچه را که لازم است نداند ، و سوم آنکه آنچه را نباید بداند ، بداند .

-          دانته: به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد.

-          پاستور: تمدن، تنها زاییده اقتصاد برتر نیست، در هنر و ادب و اخلاق هم باید متمدن بود و برتری داشت.

-          هیوم: خوشبختی پروانه است. اگر او را دنبال کنید از شما می گریزد ولی اگر آرام بنشینید، روی سر شما خواهد نشست.

-          آگارادو: حوادث مشهور دوران گذشتۀ جهان را مروری بکنید ، تا شما هم مثل من این حقیقت را بپذیرید که بزرگترین جنایات همه با کوچکترین دستها انجام گرفته است .

-          جان اولیور هاینز: مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر است.

-          استیون واینبرگ (برنده جایزه نوبل فیزیک): با دین یا بدون آن، انسانهای خوب کارهای خوب می کنند و انسانهای شرور، کارهای شرارت بار. اما برای اینکه انسانهای خوب کارهای شرورانه بکنند، به دین نیاز است.

-          امیل زولا: بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند .

-          تولستوی: میان آدمیان چیزی نیست جز دیوار هایی که خود ساخته اند . 

-          جواهر لعل نهرو: به گذشتۀ خود هرگز نمی اندیشم مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم .

-          والتر لیمپن: هنگامی که همه مانند یکدیگر می اندیشند، در واقع کسی نمی اندیشد.

-          شوپنهاور: افراد پست و فرو مایه از خطاهای اشخاص بزرگ لذت فراوان می برند.

-          گادامر: هنر آموختن گوش کردن است .

-          جیمز بریانت: به لاک پشت ها نگاه کنید، آنها تنها وقتی پیشرفت می کنند که سرشان را از لاک خود بیرون می آورد .

-          چارلی چاپلین: درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است.

-          جان استوارت میل: کسانی خوشبخت هستند که فکر و اندیشه شان بسوی چیزی غیر از خوشبختی خودشان است.

-          مارتین لوترکینگ: آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه انسانها برابرند.

-          رودی: بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانوهایت زندگی کنی. 

-          همیلتون: بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او.

-          دیزرائیلی: عمر آنقدر کوتاه است که نمیارزد آدم حقیر و کوچک بماند.

-          امرسون: چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است.

-          چاردینی: به نتیجه رسیدن امور مهم ، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

-          لاروشفوکو: آنکه خود را به امور کوچک سرگرم میکند چه بسا که توانای کاهای بزرگ را ندارد.

-          دوما: زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست.

-          اسکات پک: اگر طالب زندگی سالم و بالنده می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم.

-          اسکات پک: دوست داشتن انسانها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است.

-          اسکات پک: عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی.

-          اسکات پک: ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیمودهایم میتوانیم هدایت کنیم.

-           

-          اسکار وایله: هنر کلید فهم زندگی است.

-          والترنیس: تغییر دهنرگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا میکنند.

-          یونگ: قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود.

-          یونک: برای آنکه کاری امکانپذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو.

-          دوروستان: شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.

-          مترلینگ: آدمی ساختهی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز میاندیشیده است.

-          مترلینگ: اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت

-          هوگو: هیچ چیز به اندازه عقیده­ای که زمانش فرارسیده باشد، قدرتمند نیست.

-          بردیر: برده یک ارباب دارد اما جاهطلب به تعداد افرادی که به او کمک میکنند.

-          فرانکلین: هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است.

-          نیما یوشیج: هر قدر به طبیعت نزدیک شوی ، زندگانی شایسته تری را پیدا میکنی.

-          سقراط: من تنها یک چیز میدانم و آن اینکه هیچ نمیدانم.

-          لائوسته: برای هدایت مردم پشت سرشان حرکت کن .

-          فردوسی: خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است .

-          ویلیام جیمز: خوشبختی ، جستن خوشبختی است نه یافتن آن .

-          قابوسنامه: اگر تو را دشمنی باشد دلتنگ مشو که هر که را دشمنی نباشد بی قدر و بها باشد .

-          فیثاغورث: بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم.

-          سنکا: اگر بزرگی و عظمت را آرزو می کنی آن را فراموش کن و دنبال حقیقت برو ، آنگاه به هر دو خواهی رسید ، هم حقیقت و هم عظمت.

-          بطلمیوس: حکمت درختی است که ریشۀ آن در قلب است و میوۀ آن در زبان .

-          زرتشت: خدمت به خلق وظیفه نیست بلکه لذت است.

-           گراهام بل: تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.

-          لویی پاستور: در کارهای دشوار نشاط بسیار وجود دارد .

-          ارنست رنان: سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست .

-          کوروش: جامعه وجود ندارد جوامع وجود دارد .

-          ناپلئون بناپارت: هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است ، در کارش وقفه نینداز.

-          ناپلئون: اگر با دشمنی زیاد بجنگی،‌ بعد از مدتی تمام استراتژی­های تو را فرا می­گیرد.

-          اینشتین: زبان من جهان من است.

-          اینشتین: هیچ وقت چیزی را خوب نمیفهمی، مگر این که بتوانی به مادربزرگت توضیح بدهی!

-          اینشتین: تنها برای دو چیز نمی­توان حدی تصور نمود: جهان و حماقت بشر. البته در مورد اول زیاد مطمئن نیستم.

-          اینشتین: مرد به این امید با زن ازدواج می­کند که زن هیچگاه تغییر نکند؛ زن به این امید با مرد ازدواج می­کند که روزی مرد تغییر کند؛ و همواره هر دو ناامید می­شوند!

-          اینشتین: اگر انسان­ها در طول عمر خویش میزان کارکرد مغزشان یک میلیونیوم معده شان بود اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت.

-          اینشتین: زندگی مثل دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل همیشه باید در حرکت باشی!

-          اینشتین: انسان­های باهوش مسائل را حل می­کنند؛ نوابغ آن­ها را اثبات می­کنند.

-          اینشتین: هیچ کس به خرد غایی نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند.

-          اینشتین: این دنیا، جایی بس خطرناک برای زیستن است نه از جهت مردمان شرور و شیطان صفتش بلکه به خاطر کسانی که دربرابر این شیطنت و شرارت راه سکوت در پیش گرفته‌اند.

-          اینشتین: هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده­تر و خشن­تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است.

-          اینشتین: دست خود را یک دقیقه روی اجاق داغ بگذارید، به نظرتان یک ساعت خواهد آمد... یک ساعت در کنار دختری زیبا بنشینید، به نظرتان یک دقیقه خواهد آمد؛ این یعنی "نسبیت".

-          اینشتین: فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد.

-          اینشتین: عاشق سفر هستم؛ ولی از رسیدن متنفرم.

-          اینشتین: دنیا جای خطرناکی برای زندگی است؛ نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند.

-          اینشتین: یکی از قویترین عللی که منجر به ورود آدمی به عرصه علم و هنر می شود فرار از زندگی روزمره است.

-          اینشتین: مثال زدن، فقط یک راه دیگر آموزش دادن نیست؛ تنها راه آن است.

-          اینشتین: زندگی مثل دوچرخه سواری است؛ برای حفظ تعادل باید حرکت کنید.

-          اینشتین: ترس و هراس واقعی آنجاست که فناوری از انسانیت پیشی گیرد.

-          اینشتین: مرد به این امید با زن ازدواج میکند که زن هیچگاه تغییر نکند ، زن به این امید با مرد ازدواج میکند که روزی مرد تغییر کند و همواره هر دو ناامید میشوند.

-          اسکار وایلد: همیشه دشمنانت را ببخش ، هیچ چیز بیش از این آنها را ناراحت نمی­کند.

-          مارک تواین: بهتر است دهانت را ببندی و احمق بنظر برسی، تا این که بازش کنی و همه بفهمند که واقعاً احمقی!

-          مهاتما گاندی: آنچنان زندگی کن گویی که فردا خواهی مرد ، آنچنان بیاموز گویی که تا ابد زنده خواهی ماند.

-          جرج واشنگتن: نهال دوستی واقعی ، آهسته رشد می کند.

-          تاگور: اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو هستند .

-          تاگور:تا وقتی طفلی به دنیا می آید، نشانه آن است که خداوند از بشریت قطع امید نکرده است.

-          چارلی چاپلین: دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.     

-          آلبرت هوبارد: زندگی را زیاد جدی نگیر، چون هرگز از اون زنده بیرون نمیری.

-          چرچیل: پیروزی یعنی توانایی رفتن از یک شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق.

-          جرج آلن: اگر کسی را دوست داری، به او بگو. زیرا قلب­ها معمولاً با کلماتی که ناگفته می‌مانند، می‌شکنند.

-          پوانکاره، "نظریه­ها نه اثبات می­شوند، و نه ابطال. بلکه نظریه­ها کهنه می­شوند و از بین می­روند"

-          جانسون: بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم.

-          سوجین: ثروتمند واقعی کسد است که بخششی داشته باشد. کسی که از این عمل امتناع کند مسکینی بیش نیست.

-          الین چانک: آدم شجاع یکبار می میرد، ولی ترسو هزار بار .

-          گوته: مردان شجاع فرصت می آفرینند، ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند .

-         مادر ترزا: در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن بیش از نیاز به نان است

-          مادر ترزا: اگر شروع به قضاوت مردم کنید، وقتی برای دوست داشتن آنها نخواهید داشت.

-          امرسون: وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد .

-          شریعتی: در دردها دوست را خبر نکردن خود یک عشق ورزیدن است.

-          ژان دلابرویه: بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته‌باشد نه شعور لازم برای خاموش ماندن.

-          زرتشت: شریف ترین دل­ها دلی است که اندیشه آزار کسان درآن نباشد.

-          ملاصدرا: خداوند بی­نهایت است و لامکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچک می­شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده و به قدر ایمان تو کارگشا می­شود.

-          بدبختی تنها در باغچه­ای که خودت کاشته­ای می­روید.

-          وقتی که زندگی برایت خیلی سخت شد، یادت باشد که دریای آرام ناخدای قهرمان نمی‌سازد.

-          برگ در انتهای زوال می­افتد، و میوه در انتهای کمال؛ بنگر که تو چگونه می­افتی!

-          آدم­ها را از آن­چه درباره دیگران می­گویند بهتر می­توان شناخت تا از آن­چه درباره آن­ها می­گویند.

-          چیزی را که دوست داری به دست آور؛ وگرنه مجبوری  چیزی را که به دست می­آوری دوست داشته باشی.

-          از زندگی هرآن­چه لیاقتش را داریم به ما می­رسد، نه آن­چه آرزویش را داریم.

-          آن­چه هستی هدیه خداوند به توست؛ و آن­چه می­شوی هدیه تو به خداوند.

-          شکسپیر: همیشه به کسی فکر کن که تو را دوست دارد، نه کسی که تو دوستش داری.

-          وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغ­ها می­کند پرهایش سفید می­ماند، ولی قلبش سیاه می­شود.

-          کوروش: اگر می­خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

-          چارلی چاپلین: وقتی زندگی 100 دلیل برای گریه کردن به تو نشان میدهد، تو 1000 دلیل برای خندیدن به اون نشون بده!

-          موفق کسی است که با آجرهایی که به طرفش پرتاب می­شود، یک بنای محکم بسازد.

-          تمدن جدید زن را کمی عاقلتر کرده است، اما به واسطه آزمندی مرد، بر رنج زن افزوده است.

-          شکسپیر:عشق مثل آب است؛ می­توانی تو دستات قایمش کنی، ولی یه روز دستات را باز می­کنی و می­بینی همه­اش چکیده، بی این که بفهمی دستت پر ازخاطره­هاست.

-          حضرت مولانا :گشاده دست باش، جاری باش، کمک کن، مثل رود.

-          وین دایر: انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان؛ یا بگوئی : خدا به خیر کنه، صبح شده!

-          شکسپیر: به پسران در کودکی شیر سگ دهید، شاید در بزرگی وفا بیاموزند.

-          زندگی تاس خوب آوردن نیست، تاس بد را خوب بازی کرد است.

-          مونتسکیو: آبادی یک کشور از روی نسبت آزادیش سنجیده می­شود نه از روی حاصلخیزیش .

-          ماکس مولر: کسیکه فقط یک دین را می شناسد دین دار نیست .

-          دیل کارنگی: چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده را فاسد می کند.

-          ویلیام شکسپیر: ما از جنس رویاهایمان هستیم.

-          آنتونی رابینز: معیار واقعی بودن تصمیم، آن است که دست به عمل بزنیم.

-          آنتونی رابینز: رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد اما حتمی است.

-          آنتونی رابینز: این روشنی هدف است که به شما نیرو میبخشد.

-          آنتونی رابینز: در زندگی شکست وجود ندارد بلکه فقط نتیجه موجود است.

-          اشو: نشاط، آزادی مطلق است. تو حرکت به بالا را آغاز میکنی؛ نشاط به تو بال می دهد تا با آن پرواز کنی.

-          ابن سینا: من در میان موجودات از گاو خیلی می‌ترسم. زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد!

-          نارسیس: لشکر گوسفندانی که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیرانی را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد.

-          مونتسکیو: آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد، به زودی موفق میگردد؛ ولی او می خواهد خوشبخت­تر از دیگران باشد؛ و این بس مشکل است؛ زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند.

-          نلسون ماندلا: بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی!

-          الیزابت استون: بچه‌دار شدن تصمیم خطیری‌ست. با این تصمیم می‌گذارید که قلب‌تان تا ابد جایی در بیرون و دوروبر تن‌تان به سر برد.

-          الوین تافلر: بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند

-          جی.‌ام. بری: می‌شود از امشب قانون تازه‌ای در زندگی بنا بگذاریم؟ همواره بکوشیم قدری بیش‌تر از نیاز، مهربان‌ باشیم.

-          انتوان چخوف: دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند!

-          آلبر کامو: بهتر است که در این دنیا فکر کنم خدا هست و وقتی به دنیای دیگر رفتم بدانم که نیست . و این بسیار بهتر از این است که در این دنیا فکر کنم خدا نیست و در آن دنیا بفهمم که هست.

-          جوادی: ظاهر مردم باطن مسئولان است.

-          ویل دورانت: هر شکلی از حکومت با افراط در همان اصولی است که بر آن بنا نهاده شده، محکوم به نابودی است.

-          افلاطون: من هیچ راه مطمئنی به سوی خوشبختی نمی شناسم. اما راهی را می شناسم که به ناکامی منجر می شود. گرایش به خشنود ساختن همگان

-          سانتابان: تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند، فاصله این دو را زندگی کنیم.

-          مارک فیشر: هنگامی که تخیلات و منطق در ضدیت با هم قرار بگیرند، تخیلات پیروز میشوند.

-          مارک فیشر: زندگی دقیقا به ما آن چیزی را میدهد که به دنبالش هستیم.

-          مارک فیشر: تنها کسانی میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند که به قدرت ذهن ایمان دارند.

-          مارکوس گداویر: سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم.

-          مونزارت: نبوغ در سادگی نهفته است.

-          شکسپیر: کسی رو که دوستش داری، چند وقت یکبار بهش یادآوری کن، تا فراموش نکنه قلبی براش می‌تپه.

-          ژوزف مورفی: ضمیر باطن شما سازنده بدن شماست و میتواند شما را درمان کند.

-          والت دیسنی: همه رویاهای ما می توانند محقق شوند، مشروط بر اینکه ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم.

-          زکریای رازی: اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند.

-          "زنگ تفریح" زندگی چندان طولانی نیست؛ زنگ بعد "حساب" داریم.

-          آبراهام لینکلن: کشتن گنجشکها کرکس ها را ادب نمی کند .

-          مارک تواین: زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه وعقل نیست.

-          گابریل گارسیا مارکز: در 15 سالگی آموختم که مادران از همه بهتر میدانند، و گاهی اوقات پدران هم. در 20 سالگی یاد گرفتم که کار خلاف فایدهای ندارد، حتی اگر با مهارت انجام شود. در 25 سالگی دانستم که یک نوزاد، مادر را از داشتن یک روز هشت ساعته و پدر را از داشتن یک شب هشت ساعته، محروم میکند. در 30 سالگی پی بردم که قدرت، جاذبه مرد است و جاذبه ، قدرت زن . در 35 سالگی متوجه شدم که آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد؛ بلکه چیزی است که خود میسازد. در 40 سالگی آموختم که رمز خوشبخت زیستن، در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم؛ بلکه در این است که کاری را که انجام میدهیم دوست داشته باشیم. در 45 سالگی یاد گرفتم که 10 درصد از زندگی چیزهایی است که برای انسان اتفاق میافتد و 90 درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان میدهند. در 50 سالگی پی بردم که کتاب بهترین دوست انسان و پیروی کورکورانه بدترین دشمن وی است. در 55 سالگی پی بردم که تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب. در 60 سالگی متوجه شدم که بدون عشق میتوان ایثار کرد اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید. در 65 سالگی آموختم که انسان برای لذت بردن از عمری دراز، باید بعد از خوردن آنچه لازم است، آنچه را نیز که میل دارد بخورد. در 70 سالگی یاد گرفتم که زندگی مساله در اختیار داشتن کارتهای خوب نیست؛ بلکه خوب بازی کردن با کارتهای بد است. در 75 سالگی دانستم که انسان تا وقتی فکر میکند نارس است، به رشد وکمال خود ادامه میدهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است، دچار آفت میشود. در 80 سالگی پی بردم که دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا است. در 85 سالگی دریافتم که همانا زندگی زیباست.

-          مارکز: هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند نگذران!

-          مارکز: اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

-          دالایی لاما: اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد ، این اشتباه اوست . اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد ، این اشتباه توست.

-          دالایی لاما: برای اداره کردن خویش ، از سرت استفاده کن . برای اداره کردن دیگران ، از قلبت!

-          دالایی لاما: دیروز تاریخ است . فردا راز است . امروز یک هدیه است.

-          دالایی لاما: هر کجا که هستی ، هر کجا خودت را یافتی ، از هر آنچه که داری لذت ببر ، به تمامی لذت ببر . هر جا که هستی و از هر چه که در دسترس است ، احساس سپاس و نیایش داشته باش.

-          دالایی لاما: بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده مخاطرات بزرگ است.

-          دالایی لاما: سه اصل را دنبال کن: محترم داشتن خود، محترم داشتن دیگران و جوابگو بودن در قبال تمام کنش های خود.

-          دالایی لاما: اگر کسی به تو یک بار خیانت کرد گناه اوست؛ اگر کسی به تو دو بار خیانت کرد گناه توست!

-          بودا: لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم ، تمام هستی کامل و منور شد

-          گراهام بل: تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند " .

-          بیل گیتس: هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام .

-          آرتور کلارک: تنها راه کشف ممکن ها، رفتن به ورای غیر ممکن ها است .

-          الکس هیل: تنها کسانی تحقیر می شوند که بگذارند تحقیرشان کنند.

-          بیل کازبی: من واقعاً فرمول دقیقی برای موفقیت نمی شناسم؛ ولی فرمول شکست را به خوبی می دانم سعی کنید همه را راضی نگه دارید.

-          آرنت: خشونت قابله تاریخ است.

-          اقبال: اگر تنها از امید انتظار معجزه داری در اشتباهی، امید باید با حرکت توأم باشد.

-          اقبال: مغرب ز تو بیگانه مشرق همه افسانه/ وقت است که در عالم طرح دگر انگیزیم.پاسکال: سرچشمه همه فسادها بیکاری است، شیطان برای دست های بیکار، کار تهیه می کند.

-          گاندی: خود را قربانی کنیم بهتر است تا دیگران را.

-          نایینی: استبداد دینی به مراتب خطرناک­تر از استبداد سیاسی است.

-         کواکبی: استبداد سیاسی از استبداد دینی ناشی می­شود.

-          ولادیمیر ناباکف: هر وقت تصاویر رهبران در اماکن عمومی بیش از اندازه تمبر شد، خطر دیکتاتوری حتمی است. 

-          هاشمی‌رفسنجانی (در باره بهار عرب): همه چیز از نازکی پاره می‌شود و اساس ظلم از ضخامت! 

-          آدورنو: برخی همه چیز را به پرسش می­گیرند و هیچ چیزی را نقد نمی­کنند.

-          هگل: در شرق تنها یک شخص آزاد است!

-          هگل: روزنامه نیایش فیلسوف است.

-          از شیخ بهاء الدین عاملی پرسیدند: سلسله ی شما به کجا می رسد؟ گفت از سلسله کسی به جای نمی رسد.

-          محمدسعید عشماوی: خداوند می­خواست که اسلام دین باشد؛ اما انسان­ها از آن سیاست ساختند!

-          شیخ هادی نجم­آبادی: غنا عبارت است از صدای خوردن کفگیر ثروتمندان به ته دیگ به شکلی که گوش مستمندان را بیازارد.

-          ماکیاول: زخم را یکباره می­باید زد تا درد آن اندک اندک از یاد برود، و نیکی را خرده خرده می­باید کرد تا مزه آن دیرتر از یاد برود.

-          ماکیاول: مردم حافظه تاریخی ندارند!

-          ماکیاول: هرگز دو حمله خوب به شکل متوالی نداشته باشید!

-          ماکیاول: تزویر و ریاکاری تنها خدمتی است که رذیلت در حق فضیلت انجام می­دهد.

-          ژول سیمون: انسان وقتی در سیاست فریب می­خورد که احساس کند به سادگی دیگران را فریب داده است.

-          هیتلر: اگر دشمنانی هم نداری، وانمود کن که کشورت در خطر است؛ زیرا وقتی مردم بترسند، برای برده شدن آماده می شوند. وقتی مردم بترسند آماده اند تا از سیاستمدارها پیروی کنند.

-          قاضی شارح: بارها گفته­ام قضاوت کاری بسیار آسان است. داد آن است که خان بخواهد. چه بسا خان دیگری از راه رسد.

-          نرون: کاش همه انسان­ها یگک گردن داشتند تا با یک ضربه گردن همه را با هم می­زدم.

-          آناستاز: برای استنشاق هوا هم مالیات وضع کنید.

-          تیمور لنگ: از جهش خون گردن انسان­ها لذت می­برم.

-          چنگیز: حتی سگ­ها و گربه­های سرزمین­های اشغال شده را بکشید.

-          فرعون: خدایی جز خود برای شما نمی­شناسم.

-          جیمز اول: ما جماعت شاهان در زمین بر اریکه خدا تکیه زده­ایم.

-          ماکس وبر: من که خر نیستم که آبشخور خودم را داشته باشم!

-          ماکس وبر: سیاست کاری سخت و ملال آور است؛ هم به ژرف نگری نیاز دارد، هم به شور و عشق!

-          ضرب­المثل افریقایی: خدایا! قدرتی عطا کن که تنها در صورتی به قضاوت راه رفتن دیگران بپردازم که کفش­های آن­ها را پا کنم.

-          کسی که از مرگ می ترسد از زندگی لذت نتواند برد.

-          ضرب المثل ایتالیایی: عیوب دیگران را نمی­توان با انگشت کثیف نشان داد.

-          ضرب المثل آلمانی: کسی که خوب فکر می کند لازم نیست زیاد فکر کند.

-          همه کسانی که با تو می خندند دوستان تو نیستند.

-          ضرب المثل آرژانتینی: کسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می دهد درو می کند.

-          ضرب‌المثل چینی: اگر می­خواهید به کسی کمک کنید به او ماهیگیری یاد بدهید نه اینکه دائما به او ماهی بدهید.

-          ضرب المثل لاتینی: مترجم خائن است!

-          در سـن هـشـتـاد و سـه سـالگی از " فـرانکــــ لـویـد رایـتـــــ" مـعـمـار بـزرگـــــ و نـامـدار پـرسـیـدنـد : ازمـیـان کـارهـای بـزرگـی که انـجـام داده ایـد ؛ کـدام را بـیـشـتـر می پـسـنـدیـد؟ کـه او پـاسـخ می دهـد : کـار بـعـدی را ....

-          ادبیات عرب بر اسم و فعل و حرف مبتنی است، اما ادبیات برخی افراد بر حرف و حرف و حرف ابتنا دارد!

-          در دریای فناوری شناگر باشید، نه شناور!

-          کسی که نمی­تواند خود را مدیریت کند، برای مدیریت یک مجموعه ساخته نشده است.

-          در توفان­های زندگی باخدا بودن هنر است، نه ناخدا بودن!

-          جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست.  

-          با عشق،زمان فراموش می شود و با زمان هم عشق.

-          بزرگ­ترین افسوس آدمی این است که حس می­کند می­خواهد اما نمی­تواند، و به یاد می­آورد زمانی را که می­توانست اما نخواست.

-          گوش کردن را یاد بگیر! فرصت­ها گاه با صدای بسیار آهسته در می­زنند.

-          در انتظار باران نیست آن که بذری نکاشت.

-          حباب­ها قربانی هوای درون خویشند.

-          باد می وزد … میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی. تصمیم با تو است.

-          زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن.

-          دوست داشتن بهترین شکل مالکیت، و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است.

-          خوب گوش کردن را یاد بگیریم… گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند.

-          اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام.

-          وقتی از شادی به هوا میپری ، مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشد!

-          مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره.

-          فراموش نکن قطاری که ار ریل خارج شده، ممکن است آزاد باشد، ولی راه به جائی نخواهد برد!

-          اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی به دست خواهی آورد.

-          زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز!

-          مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند.

-          جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست.

-          به شخصیت خود بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید؛ زیرا شخصیت شما جوهر وجود شماست و آبرویتان تصورات دیگران نسبت به شماست

-          یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست؛ که اگر پیدا کردی قدرش را بدان.

-          باران که میبارد همه پرندها به دنبال سر پناهند اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتراز ابرها پرواز میکند این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکند

-          همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست.

-          گورستان ها پر از افرادی است که روزی گمان می کردن که چرخ دنیا بدون آنها نمی چرخد!

-          بیا لبخند بزنیم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا.

-          به کم نور ترین ستاره ها قانع باش ، چراکه چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست.

-          مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است

-          روزی برای بعضی آدم ها تنها یک خاطره خواهید بود… تلاش کنید که لااقل خاطره ای خوش باشید

-          انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است.

-          فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است.

-          انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است.

-          عالم برای مرد یک قلب است؛ و قلب برای زن عالمی است.

-          عجب معلم بدی است این طبیعت که اول امتحان می­گیرد، بعد درس می­دهد.

-          شکسپیر: « در عجبم از زنان که از خدای به این بزرگی فقط یک شوهر می خواهند و از شوهر به این درماندگی همه دنیا را!!»

-          عشق مانند نواختن پیانو است. ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری، سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

-          هیچ وقت نگو وقت نداری. به تو همان مقدار زمان داده شده که به هلن کلر ، لئوناردو داوینچی، توماس جفرسون و آلبرت انیشتین.

-          ‏اگر انسانها بدانند فرصت باهم بودنشان چقدر محدود است محبتشان نسبت به یکدیگر نامحدود می شود.

-          جنگ مهم­تر از آن است که بتوان سرنوشت آن را به ژنرال­ها سپرد.

-          نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند، من از سکوت موریانه ها می ترسم.

-          عشق در لحظه پدید می آید. دوست داشتن در امتداد زمان.

-          یکی از شاگردان سقراط وی را پرسید: زچه رو هرگزت اندوهگین ندیده ام؟ گفت از آن رو که چیزی را مالک نیستم که عدمش اندوهگینم کند.

-          راه دوست داشتن هر چیز درک این واقعیت است که امکان دارد از دست برود.

-          زندگی هدیه خداست به تو، طرز زندگی کردن تو هدیه توست به خدا.

-          انسانی که در نبرد زندگی می خندد قابل ستایش است.

-          دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است.

-          گاهی اوقات، برای فرار از تمامی کلیشه­ها، آنقدر بر خلاف جهت حرکت می­کنیم، که خود کلیشه می­شویم.

-          تبسم بدون اینکه دهنده اش را فقیر کند گیرنده اش را ثروتمند می کند

-          کسی که به فکر درست کردن آینده خودش نیست، نمیتونه آینده کسی باشه.

-          آدمی ساخته افکار خویش است ، فردا همان خواهد شد که آنروز به آن می اندیشد.

-          امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار!

-          به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد

-           تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند، فاصله این دو را زندگی کنیم؛ و کدامین ثروت است که محفوظ بدارید تا ابد؟ آنچه امروز شما راست ، یک روز به دیگری سپرده شود.

-          ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد٬ بلکه کسی است که کمترین نیاز را دارد .

-          هیچ کس برای شکست خوردن نقشه نمیکشد بلکه این نقشه است که اگر اشتباه کشیده شود به شکست میانجامد.

-          با یک شوخی بی جا دشمن را نمی توان دوست کرد، ولی از دوست می توان دشمن ساخت.

-          گاهی وقتها از نردبان بالا میرویم تا دستهای خدا را بگیریم غافل از اینکه خدا پایین ایستاده ونردبان رو محکم گرفته که ما نیفتیم.

-          شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد.

-          هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم؛ به مشکل بگو من یه خدای بزرگ دارم.

-          اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد؛ صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد.

-          کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن ، شاید امید تنها دارائی او باشد.

-          شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت ، پس همیشه شاد باش!

-          توی دنیا دو نفر باش یکی واسه خودت و یکی برای دیگری: واسه خودت زندگی کن و برای دیگری زندگی باش.

-          هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده، حتی اگه بهت دروغ گفت. بازم بهش فرصت جبران را بده!

-          بدترین جنایت­ها در تاریخ بشر از پاک­ترین نیت­ها ناشی شده است.

-          راه جهنم با نیات خوب فرش شده است.

-          قبل از ازدواج چشمهایت را باز کن؛ بعد از ازدواج چشمهایت را ببند.

-          ازدواج پیوند دو خانواده است، نه پیوند دو شخص.

-          فرزند صالح ساختنی است، نه داشتنی!

-          کسی که "توجه" را از دیگران گدایی می­کند، گویا چیز قابل توجهی در درون خود پیدا نکرده است.

-          همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست؛ و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود.

-          زن مانند کروات است؛ هم زیبایی به مرد می­بخشد، و هم گلویش را فشار می­دهد!

-          پیچ جاده، آخر راه نیست، مگر این که تو نپیچی.

-          ماهی مرده­ای میتواند همسو با جریان آب حرکت کند.

-          افراد خوشبین هواپیما می­سازند، و آدم­های بدبین چتر نجات.

-          سعی کنید آن­چه دوست دارید به دست آورید؛ والا مجبور می­شوید آن­چه دارید دوست بدارید.

-          داشتن علم بهتر از داشتن ثروت است؛ ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن علم است.

-          لذتی که در فراق هست در وصال نیست؛ چون در در فراق شوق وصال هست؛ و در وصال بیم فراق.

-          عشق را گدایی مکن؛ چون چیز با ارزش را به گدا نمی­دهند.

-          به جای آنکه عاشقانه انتخاب کنیم و بعد عاقلانه زندگی کنیم، عاقلانه انتخاب کنیم و عاشقانه زندگی کنیم.

-          کسی را برای دوستی انتخاب کن که قلبی بزرگ داشته باشد، تا برای این که در قلبش جا بگیری مجبور نشوی خودت را کوچک کنی.

-          هرگز امید را از کسی سلب مکن؛ شاید این تنها چیزی باشد که دارد.

-          در قرض دادن به دوست احتیاط کن، مبادا هر دو را با هم از دست دهی.

-          زندگی معلم بی­رحمی است؛ چرا که اول امتحان می­گیرد، بعد درس می­دهد.

-          رازت را به کسی مگو؛ وقتی خودت آن را حفظ نمی­کنی، چه انتظاری از دیگران داری؟

-          هر وقت دیدی گناه آن قدر بزرگ است که نمی­توانی ببخشی، بدان از بزرگی آن نیست، از کوچکی قلب توست.

-          باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)، اگر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان (مثل شب)، وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)، متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک)، بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا)، اگر می­خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آیینه).

-          همه دوست دارند به بهشت بروند؛ اما کسی دوست ندارد بمیرد. بهشت رفتن جرأت مردن می­خواهد.

-          خدایا !مرابه گونه ای بساز، شکل بده، و بتراش که مایه شرمساری تو نباشم.

-          چهار چیز است که قابل بازیابی نیست: سنگ پس از پرتاب شدن، سخن پس از گفته شدن، فرصت پس از از دست رفتن، و زمان پس از سپری شدن.

-          تاریخ را فاتحان می­نویسند.

-          اگر گیاهان صدایی نداشته باشند، به معنای آن نیست که دردی ندارند .

-          برنده می گوید مشکل است، اما ممکن؛ بازنده می گوید ممکن است، اما مشکل!

-          من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم.

-          اختلاف زن و مرد در این است که مردان همیشه آینده را می­نگرنند، و زنان گذشته را به خاطر می­آورند.

-          کسانی که بر روی آب حرکت کرده­اند، رد پایی از خود به جای نگذاشته­اند.

-          دنیا بازی است؛ و دنیای سیاست بازی در بازی!

-          برای روزهای بارانی سایه بانی باید ساخت / برای روزهای پیری اندوخته ای باید داشت.

-          معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است. معذرت خواهی یعنی اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره.

-          خط تیره: معلم میدانست فاصله ها چه به روزمان می اورند که به خط فاصله میگفت : خط تیره!

-          ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد، تا اینکه دروغی آرامم کند .

-          تنها دو روز در سال هست که نمیتوانی هیچ کاری بکنی: یکی دیروز و یکی فردا.

-          کسانی که گل ها را دوست میدارند خود از آن گل ها دوست داشتنی ترند.

-          چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن، وقتی جماعت خودش هزار رنگ است .

-          در شهر شلوغی که هیچ کس طبق قواعد رانندگی نمی­کند و هنوز گاوها مقدسند، نمی­توان تخت گاز رفت!

-          زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی؛ که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد.

-          یکی از بازی هایی که ایرانی ها خیلی دوست دارن بازی با آبروی مردمه!

-          جهانی بیاندیشید، محلی عمل کنید!

-          بدترین استبداد نوع ضعیف آن است.

-          برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی.

-          برنده میگوید مشکل است اما ممکن؛ بازنده میگوید ممکن است اما مشکل.

-          فرق است بین دوست داشتن و داشتن  دوست؛ دوست داشتن امری لحظه ایست؛ ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است.

-          اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود.

-          علف هرز چیست؟ گیاهی که هنوز فوایدش کشف نشده!

-          از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛ با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند.

-     از یک اندیشه که آید در درون/ صد جهان گردد به یک دم سرنگون.

-          زنان هوشیارتر از آن هستن که مردانگی خود را به همسران خود نشان بدهند!

-          تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است؛ پس همیشه امید داشته باش!

-          مرداب به رود گفت:چه کردی که زلالی....؟ جواب داد گذشتم!

-          مردمی که فکرشان آزاد نیست هیچگاه آزاد نخواهند شد بلکه به وسعت تفکرشان قفسی دیگر را تجربه خواهند کرد!

-          هیچ گاه امید کسی را ناامید نکن، شاید تنها دارایی­اش باشد.

-          هنگامیکه گالیله در اثر شکنجه و تهدیدات کلیسا مجبور شد به اشتباه خود پی ببرد و به صاف بودن کره زمین "اعتراف" کند، یکی از شاگردان گالیله به سمت او آمد و تف بر زمین انداخت و

گفت: تف به سرزمینی که قهرمان ندارد. گالیله در جواب گفت: تف به سرزمینی که به قهرمان احتیاج دارد...!!

-          چه خوب می شد اگر ، اطلاعات را با عقل اشتباه نمی گرفتیم، و عشق را با هوس، و حقیقت را با واقعیت، و حلال را با حرام، و دنیا را با عقبی، و رحمان را با شیطان!

-          خدا در جاهای زیادی که می­توانست مچت را بگیرد، دستت را گرفت!

-          اگر می­خواهی برای کسی گل ببری، منتظر مراسم ترحیمش نباش!

-          پدر بزرگها دو وقت خوشحال میشن: یکی وقتی نوه­ها میان، یکی وقتی اونا میرن!

-          چه جهل مقدسی است آنگاه که انسان بعد از سالها رنج و تکاپو می‌فهمد که هنوز هیچ نمی‌فهمد؛ و چه علم نامقدسی است وقتی خدا در متن آگاهی‌هایت نباشد!

-          زندگی یک اثر هنری است، نه یک مسئله ریاضی! پس به جای حلش، از آن لذت ببر!

-          انسان های بزرگ در باره عقاید سخن می گویند، انسان های متوسط در باره وقایع سخن می گویند، انسان های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند. انسان های بزرگ درد دیگران را دارند، انسان های متوسط درد خودشان را دارند، انسان های کوچک بی دردند. انسان های بزرگ عظمت دیگران را می بینند، انسان های متوسط به دنبال عظمت خود هستند، انسان های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند. انسان های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند، انسان های متوسط به دنبال کسب دانش هستند، انسان های کوچک به دنبال کسب سواد هستند. انسان های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند، انسان های متوسط پرسش هائی می پرسند که پاسخ دارد، انسان های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند. انسان های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند، انسان های متوسط به دنبال حل مسئله هستند، انسان های کوچک مسئله ندارند. انسان های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن برمی گزینند، انسان های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند، انسان های کوچک با سخن گفتن بسیار، فرصت سکوت را از خود می گیرند.

Berlin: freedom for the wolves means death for the sheep

Marx: from each according to his abilities, to each according to his needs

Oscar Wilde :Wisdom is knowing how little we know

Democratic countries are of, by and for people

DECIDE while others are delaying

Jesus Christ: Render to Caser what is Caser's

Jesus Christ: what does it profit a man to gain the whole and to lose his own soul

The best is the worst enemy of better

Rousseau:man was born free, but he is everywhere in chains

All are equal, but some are more equal

The first impression is the last

Churchill: We make the buildings first, and then building make us

Think global, act local

Don't have all your eggs in one basket

Martin Luther King: right defeated is stronger than evil triumphant

Shakespeare: Beauty is too high to reach

Beauty is in the eyes of the beholder

Beauty is only skin deep

Einstein: I never think of future, it comes soon

Einstein: Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I am notsure about the universe

Einstein: If some feel that they had never made a mistake in their life, then it means they had never tried a new thing in their life

Make each day critic on the last

            Patrick Henry: Give me Liberty , or give me Death

           Abraham Lincoln: Government of the People, by the People, for the People, shall not perish from the Earth

           Karen Armstrong: Islam I hijacked by terrorists

           Mother Teresa: If you start judging people you will be having no time to love them

           Mother Teresa: If we can not love the persons whom we see, how can we love God whom we can not  see

           Neil Armstrong (first walked on the moon): One small step for man, one giant step for mankind

Greek proverb: Many words are poverty

Greek proverb: A person can be as sweet as honey or as heavy as steel

Greek proverb: A society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in

Greek proverb:Think slowl, act quickly

Greek proverb: As long as you have the blessing of your parents it does not matter even if you live in the mountains

Greek proverb: He who is not satisfied with a little is not satisfied with a lot

Greek proverb: Help yourself so God can help you

Greek proverb: If you are truthful you will have as much gold as you want

Greek proverb: If you do not have brains you follow the same route twice

Greek proverb: If advice will not improve him, neither will the rod

Greek proverb: Wonder is the beginning of wisdom

Greek proverb: A miser and a liar bargain quickly

Greek proverb: The heart that loves is always young

Greek proverb: A truth spoken before its time is dangerous

Greek proverb: Observe your enemies, for they first find your faults

Greek proverb: Great abilities produce great vices as well as virtues

Greek proverb: Gray hair is a sign of age, not of wisdom

Greek proverb: The heart that loves is always young

Greek proverb: Whatever kind of word you speak, the like shall you bear

Karen Armstrong: religion isn't about believing things. It's ethical alchemy. It's about behaving in a way that changes you, that gives you intimations of holiness and

sacredness

نظرات (۱)

Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this
post plus the rest of the website is very good.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">