یا وتر الموتور

دانستن حق ماست...

یا وتر الموتور

دانستن حق ماست...

یا وتر الموتور

السَّلامُ عَلَیْکَ یا ثارَ اللّهِ وَ ابْنَ ثارِهِ وَ الوِتْرَ المَوْتُورِ سلام بر تو اى خون خدا و فرزند خون او سلام بر تو اى یگانه دوران
امام حسین(ع) «مؤتور» است (خون بر زمین مانده) و فرزند رشیدش حضرت بقیة اللّه ارواحنا فداه نیز «الموتور بابیه وجده» یعنی صاحب خون و خونخواه پدر و نیاکان بزرگوارش.

***
سراپا اگر زرد پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم
چو گلدان خالی ، لب پنجره
پر از خاطرات ترک خورده ایم
اگر داغ دل بود ، ما دیده ایم
اگر خون دل بود ، ما خورده ایم
اگر دل دلیل است ، آورده ایم
اگر داغ شرط است ، ما برده ایم
اگر دشنه ی دشمنان ، گردنیم !
اگر خنجر دوستان ، گرده ایم !
گواهی بخواهید ، اینک گواه :
همین زخمهایی که نشمرده ایم !
دلی سربلند و سری سر به زیر
از این دست عمری به سر برده ایم

.
.

پیوندهای روزانه

ع

صد حدیث اول

امام علی (ع) : روزی امیر المومنین (ع) خدمت حضرت محمد (ص) شرفیاب شد پیغمبر پرسید : در چه حالی هستی ابوالحسن ؟ عرض کرد : در حالیکه هشت طلبکار دارم : خدا واجبات طلب می کند . شما سنت از من می خواهید . نویسندگان عمل راستگوئی . فرشته مرگ از من روح می خواهد . خانواده از من غذا می خواهد . شیطان از من گناه می خواهد . نفس از من لذت می خواهد . و دنیا تمایل و رغبت . کتاب نصایح

امام علی (ع ) : به علی (ع) گفته شد که آیا شما عقیده دارید شراب خواری بدتر از زنا و دزدی است فرمود : بله سپس استدلال کرد که شارب الخمر وقتی شراب می خورد و مست می شود زنا می کند به سرقت دست می زند و آدم می کشد و فریضه نماز را ترک می کند . گفتار فلسفی جوان جلد 2صفحه 488

امام علی (ع):در نامه خود به برخی از استاندارانش می فرمود:قلمهای خود را نازک بتراشید و سطرها را به هم نزدیک کنید و زیادی کلمات را حذف کنید و در آوردن معانی صرفه جویی کنید و از زیاده روی بپرهیزید که اموال مسلمین تاب و تحمل زیاده روی را ندارد . الحیاة جلد 2 صفحه 197

امام علی (ع):همانا دین خدا به وسیله اشخاص و مردان سرشناس شناخته نمی شود بلکه به نشانه ها و آیات الهی شناخته می گردد بنابراین دستورات و نشانه های حق را بشناس تا در شناخت صاحبان حق گمراه نشوی. گفتار دلنشین صفحه 68

امام علی (ع):چه خوب است که تمام صحبتها و سخنان شما ذکر خدا و قرائت قرآن باشد که چون از پیامبر پرسیدند:در نزد خدا کدام عمل برتر است؟ فرمودند : قرائت قرآن و اینکه در حالی بمیری که زبانت به ذکر خدا مشغول باشد. الحیاه جلد 2 صفحه 113

امام علی (ع):عبور امام (ع)به مردی افتاد که سخنان بیهوده بسیار می گفت.امام (ع)در کنار مرد ایستاد و فرمود :ای مرد تو با این گفتار زیادت توسط فرشتگان محافظ اعمال نامه ای را برای پروردگار املاء می کنی پس سخنی بگو که سودت برساند نه که زیانت دهد . آثار الصادقین جلد 9 صفحه 25

امام علی (ع):سعی و کوشش نما که خداوند تو را در حال نافرمانی اش و ارتکاب گناه نبیند و بکوش که خداوند تو را در حال انجام طاعت خود مشاهده کند که اگر این گونه نباشی از زیانکاران خواهی بود. وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 79

امام علی (ع) :همانا خدای تعالی خطاب به فرزند آدم می فرماید :ای پسر آدم هرگاه چشمان تو با تو در دیدن حرام منازعه کند برای رفع آن دو پلک قرار دادم که آنها را در هنگام مشاهده حرام در هم کنی و حرام را مشاهده نکنی و اگر زبانت با تو در مورد صحبت از محرمات منازعه کرد دو لب برایت قرار دادم آنها را روی هم ببند و سخن حرام مگو. وسائل الشیعه جلد 15صفحه 90

امام علی (ع):نتیجه دوستی با اشرار جذب بدی و شر است مانند باد که از گذر گاه متعفن می گذرد با خود بوی تعفن می آورد و نتیجه دوستی با نیکان جذب خیر و نیکی است همچون باد که از محل خوشبو و عطر داری که می گذرد با خود بوی خوش می آورد. مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 64

امام علی (ع):خدا را فرشته ای است که هر روز بانگ می زند بزایید برای مردن و فراهم آورید برای نابود شدن و بسازید برای ویران گشتن.نهج البلاغه حکمت 132 

امام علی (ع):ای مردم در کسب اعمال نیکو و خیر بکوشید و از فرا رسیدن مرگ ناگهانی بترسید زیرا آنچه از مال و روزی که از دستتان رفته امید بازگشت آن وجود دارد اما عمر گذشته را نمی توان باز گرداند. نهج البلاغه خطبه 114

مولا علی (ع):هر چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند (در شهوات فرو برد)آن در حکم قمار است. وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 235

امام علی (ع) :به فرزندش امام حسین (ع)فرمود : پسر جانم هرسختی و بد حالی که دنبالش بهشت باشد بدحالی نیست و هیچ خوشی و لذتی که پایانش جهنم باشد خوشی نیست بدان پسرم هر نعمتی و لذتی در دنیا در مقابل بهشت جهنم است و تمام بلاها و سختی های دنیا در مقابل جهنم عافیت است . تحف العقول صفحه 215

امام علی (ع) :خداوند چهار چیز را در چهار چیز مخفی نموده :1.رضای خود را در طاعت ها پس هیچ عبادتی را کم نشمارید شاید همان مورد رضای خدا باشد 2.غضبش را در گناهان پس هیچ گناهی را کوچک نشمارید شاید همان مورد غضب او باشد 3.استجابت خود را در دعاها پس هیچ دعایی را اندک مپندارید شاید همان مستجاب باشد 4.ولی و دوست خود را در میان بندگانش پس به هیچ بنده ای بی اعتنایی نکنید شاید هم او ولی خدا باشد و شما نشناسیدش . تحف العقول صفحه 182

امام علی (ع ) :خداوند به حضرت موسی وحی فرمود :ای موسی سفارش مرا در مورد چهار چیز بخاطر بسپار :1.تانفهمیدی که گناهانت را آمرزیده ام به گناه دیگری مپرداز 2.تا ندانی گنج های خزائنم تمام شده غم روزی مخور 3.تانبینی ملک و پادشاهی من از دست رفته به دیگری امید مبند 4.تا مرده شیطان را نبینی از مکرش ایمن مباش. نصایح صفحه 183

امام علی (ع) :کسی که شش خصلت داشته باشد همه درهای بهشت بر رویش گشوده است و تمام درهای جهنم بر رویش بسته است :1.خدا را بشناسد و اطاعتش نماید 2.شیطان را بشناسد و مخالفتش کند . 3. راه حق و اهلش را بشناسد و دنبالش برود 4.باطل و اهل آن را بشناسد و ترکشان گوید .5.دنیای حرام را بشناسد و رهایش سازد 6.آخرت را بشناسد و طلبش کند . نصایح صفحه 248

امام علی (ع) :ریاکار چهار نشانه دارد 1-هنگامی که تنهاست در عبادت خدا و ذکرش خیر تنبل و کسل است 2-در میان مردم و جمع در عبادت خدا و اعمال خیر کوشاست 3-چون از او تعریف کنند بیشتر کار می کند 4-هرگاه از عمل او تمجید و تعریفی نکنند کار خیر را ترک کند. نصایح صفحه 187

امام علی (ع) :راستی اهل خیر و شر را نمیتوان تشخیص داد مگر به مردم اگر می خواهی اهل خیر را بشناسی کار خیری را شروع کن کسانی که آن کار را تایید می کنند و دنباله روی از آن میکنند اهل خیرند و اگر می خواهی شر و اهلش را بفهمی کار بدی را شروع کن همان کسانی که از آن پیروی می کنند اهل شرند . تحف العقول صفحه 215

امام علی (ع) :مردی به امام (ع) عرض کرد سفارشی به من نمایید فرمود : سفارش من به تو این است که کار خیر و نیک خود را هر قدر زیاد هم باشد هرگز بسیار مشمار و گناه خود را هر قدر هم کم باشد اندک مشمار . تحف العقول صفحه 202

امام علی (ع) :همه خوبی ها در سه عمل جمع شده 1-نگاه کردن 2-سکوت نمودن 3-صحبت کردن اما هر دیدنی که در آن عبرت و پند آموزی نباشد بیجا و مهمل است و هر سکوتی که در آن اندیشیدن نباشد بیهوده است و هر سخن گفتنی که در آن ذکر و یادی از خدا نباشد بیهوده است . تحف العقول صفحه 210

امام علی (ع) :در سفارش خود به فرزندش امام حسین (ع) فرمودند :پسر جانم عافیت ده جزء است نه جزء آن در خاموشی است جز به ذکر خدا و یکی هم در ترک هم نشینی نابخردان . تحف العقول صفحه 145

امام علی (ع) :از امیر المومنین (ع) سوال شد :دانشمند تر از همه مردم کیست :فرمود کسی که سخن خیر و حکمت را از هر شخصی که شنید قبول کند و آن را به معلومات و دانش خویش بیفزاید . خصال الصدوق صفحه 6

امام علی (ع) :هرکس که قرائت قرآن را وسیله اخاذی و گرفتن پول از مردم قرار دهد روز قیامت به محشر می آید در حالی که گوشت صورتش ریخته و تنها استخوانهایش باقی مانده و به این شکل آبرویش در نزد مردم می رود . آثار الصادقین جلد (17) صفحه 321

امام علی (ع) : تا وقتی که گرسنه نشدی اقدام به خوردن غذا مکن و وقتی به خوردن اقدام کردی قبل از آنکه کامل سیر شوی دست از غذا خوردن بردار.غذا را با آرامش و خوب بجو تا هضم آن آسان شود و پیش از خوابیدن و به رختخواب رفتن به توالت برو و خود را تخلیه کن چون این سفارشات را به کار بندی از از پزشک بی نیاز شوی. آثارالصادقین جلد 2 صفحه 387 

امام علی (ع) :از پرخوری پرهیز کنید زیرا هرکه پرخوری کند دردهای درونی اش بسیار گردد و خواب های فاسد و پریشان بیند و نیز موجب سنگدلی شخص و سبب کسالت و تنبلی در خواندن نماز میشود . آثارالصادقین جلد 9 صفحه 970

امام علی (ع) :آن کس که با بدان و شروران رفاقت کند همچون مسافر دریاست که اگر از غرق شدن سالم بماند از ترس و بیم سالم نمی ماند. آثارالصادقین جلد 10 صفحه 366

امام علی (ع) :در میان گناهان چیزی سخت تر از پیروی شهوات نفسانی و لذت نامشروع جنسی نیست پس فرمان نفس را در این موارد نبرید تا شما را از یاد خدای تعالی باز ندارد . آثار الصادقین جلد 10 صفحه 114

امام علی (ع) : انسان عاقل بوسیله پندیات و اخلاقیات الهی اصلاح میشود و این حیوانات هستند که جز از راه کتک و ضرب و شتم مطیع و فرمانبر نمی شوند. اخلاق فلسفی جلد 1 صفحه 131

امام علی (ع) :چون دیدی که خداوند پیاپی بر تو بلا فرستاد سپاس و شکر او را به جای آور و چون ملاحظه کردی که خداوند در پی گناهانت پی در پی به تو نعمت داد از مکر او با خودت بترس . آثار الصادقین جلد 13 صفحه 210

امام علی (ع) :راستی بزرگترین افسوس در روز قیامت حسرت و افسوس مردی است که در نافرمانی خداوند مالی بدست آورد و آنرا برای وارثین خود قرار دهد و شخص وارث آن مال را در راه فرمان خدای سبحان انفاق کند و به بهشت رود و مرد نخستین که صاحب مال بود به سبب همان مال به دوزخ رود. آثارالصادقین جلد 2 صفحه 148

امام علی (ع) : هرکه دوست دارد بدون ثروت غنی شود و بر سلطه و قدرت عزت یابد و بدون فامیل و خویشاوند فزونی یابد باید از ذلت معصیت خدا به سوی عزت طاعت او خارج شود . که اگر این طور شد همه آن مطالب را خواهد یافت. آثارالصادقین جلد 13 صفحه 251

امام علی (ع) : آن کس که گفتار حکیمانه مومنان دانا را نشوند و از دانش علمای ربانی بهره نگیرد رفته رفته عقلش می میرد. گفتار فلسفی جلد 1 صفحه 187

امام علی (ع) : در خاتمه تورات پنج جمله است که دوست دارم هر روز بامداد آن را مطالعه کنم : 1. عالم بی عمل با شیطان برابر است 2 . سلطان بی عدالت با فرعون برابر است 3. فقیر طمعکاری که در برابر توانگران خضوع کند با سگ همانند است 4.ثروتی که از آن در امور خیر سودی نبرند با سنگ و آجر یکسان است . 5 . زنی که بدون ضرورت و نیاز از خانه بیرون رود با کنیز برابر است . نصایح صفحه 223

امام علی (ع) : به کودکان خود نماز را بیاموزید و چون به هشت سال رسند آنها را مسئول آن بدانید و از آن باز خواستشان کنید . تحف العقول صفحه 110

امام علی (ع) :از جمله حقوق استاد بر شاگر این است که چون بر او وارد شدی و گروهی نزد او بودند به همه سلام کن و او را به تحیت مخصوص گردان 2. در محضرش صحبت مکن و با دست اشاره نکن و مگو فلانی و فلانی بر خلاف نظر او چنین گفته اند 3 . از طولانی شدن مجلسش دلتنگ مشو زیرا مثل عالم مثل درخت خرماست باید در انتظار آن باشی که چیزی از آن بر تو فرو ریزد . اصول کافی جلد 1 صفحه 46

امام علی (ع) : هر سخن و گفتاری که در آن ذکری از خدا نباشد لغو و باطل است و هرسکوتی که در آن فکر و اندیشه نباشد لهو و بیهوده است و هرنگاهی که در آن عبرت گیری و پند نباشد بازی و بیهوده است . آثار الصادقین جلد 6 صفحه 291

امام علی (ع) :خداوند شش طایفه را به خاطر شش صفت ناپسند عذاب سختی میکند : 1 . علماء را به خاطر حسادت 2. مالکان ثروت و سرمایه را به خاطر خودپسندی و تکبر 3. سلاطین و روسا را به خاطر ستم گری به مردم 4.اعراب را به خاطر تعصب و نژاد پرستی 5. کاسبان و تجار را به خاطر خیانت 6. وروستاییان را به خاطر نادانی و جهالت در یادگیری احکام و دستورات دین . تحف العقول صفحه 200

امام علی (ع) :آنچنان با مردم آمیزش و رفت و آمد کنید که اگر مردید برایتان بگریند و اگر ماندید شوق دیدار شما را داشته باشند . نهج البلاغه

امام علی (ع) : هیچ روزی بر فرزند آدم نمی گذرد مگر اینکه به او میگوید من روز تازه ای هستم و درباره تو گواهی میدهم در من کار نیک کن و عمل خیر بجا آورد تا در روز قیامت به نفع ات گواهی دهم زیرا بعد از این هرگز مرا نخواهی دید. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 41

امام علی (ع) :هرکه زیاد به کاری دست بزند به آن معروف می شود کسی که شوخی اش زیاد گشت سبک میگردد و هرکه خنده اش فراوان شد هیبت و وقارش از بین میرود . روضه کافی جلد 1 صفحه 30

امام علی (ع) : در نامه خود به امام حسن (ع) فرمودند : بپرهیز از غیرت کردن بی مورد و سخت گیری بیش از حد در مورد زنان زیرا این کار زنان سالم را سوی گناه و خطا کاری سوق میدهد. نهج البلاغه نامه 34

امام علی (ع) :هر یک از شما وقتی وارد خانه ای شد به اهل آن سلام نماید و اگر کسی در خانه نبود باز هم سلام کند زیرا خداوند که حاضر است و سوره قل هوالله را بخواند که فقر را از خانه بیرون ببرد . تحف العقول صفحه 110

امام علی (ع) :خدا رحمت کند بنده ای را که به دنبال علوم و معارف الهی می رود و پندیات و مواعظ الهی را بشنود و حفظ نموده و عمل نماید و مراقب احکام دینی و وظایف شرعی خود باشد و چون به کار خیری دعوت شد اجابت نماید و چون به گناه و معصیت خدا رسید اجتناب نماید. طرائف الحکم جلد 1 صفحه 317

امام علی (ع) :از کسانی مباش که عیب ظاهری و واضح خود را نمی بیند ولی کوچکترین عیب دیگری برایش بزرگ است و نیز از کسانی مباش که گناه بسیار خویش را ناچیز می شمارد و اندک گناه دیگری در چشمان او بسیار است. طرائف الحکم جلد 1 صفحه 353

امام علی (ع) :هرکس نهال دوستی غذاهای گوناگون را در نفس اش بنشاند میوه آن بیماریهای گوناگون است که از آن درو کند. غررالحکم صفحه 794

امام علی (ع) :کسی که به واسطه پیروی کور کورانه از مردم و همرنگ شدن با جماعت امری را انجام دهد که نافرمانی و معصیت خداست اصلا دین ندارد و مشرک است. طرائف الحکم جلد 1 صفحه 353

امام علی (ع) :کسی که در انفاق نمودن و احسان به مردم یقین به جبران و عوض پروردگار دارد احساس و بخشش اش در راه خدا بیشتر خواهد شد چنانچه خدای متعال در سوره سباء آیه 38 فرمود : و خدا در وعده خود برای جبران احسان شما تخلف نمی ورزد. طرائف الحکم جلد1 صفحه 356

امام علی (ع) :خودخواهی و تکبر به هنگام ریاست و حکمرانی خواری و ذلت به هنگام بر کنار شدن از آن پست را در بر دارد. غررالحکم صفحه 64

امام علی (ع) : 1 .خودخواهی اساس نابودی است 2 . فروتنی و تواضع نردبان بزرگواری است 3. نگاه بد دیده بان فتنه ها و سختی هاست 4 . اسرافکاری هم نشین فقر است 5. وفاداری قلعه سروری میان مردم است و اطاعت از دستورات خدا سبب آبرومندی و عزت میان مردم است. غررالحکم صفحه 66

امام علی (ع) :ستایش بی اندازه از شخص تکبر را در او پدید می آورد و پستی را در شخص ستایش کننده به بار آورد و نکوهش بی اندازه درباره خطای شخص کینه و دشمنی را بین دو طرف بیشتر می کند. غررالحکم صفحه 83

امام علی (ع) :هرکس که رفیق اهل معرفت و برادر دینی خود را از دست دهد مانند این است که شریفترین اعضای بدنش را از دست داده است. غررالحکم صفحه 795

امام علی (ع) :کسی که گناه و امر قبیحی را که دیگری انجام داد نیکو شمارد مانند این است که آن کار زشت را انجام داده و در آن شرکت داشته است. طرائف الحکم جلد 1 صفحه 341

امام علی (ع) :به خدا سوگند اگر همانند شتران بچه مرده بنالید و همچون کبوتران جفت از دست داده بانگ بر آورید و همچون راهبان تارک دنیا زاری کنید و در راه خدا از اموال و فرزندان خویش ببرید تا گناهی که در نامه اعمالتان ثبت گشته و فرشتگان آن را ثبت نموده اند بخشوده شود در مقابل عذابی که بابت آن گناه بر شما از آن ترسناکم اندک و کم است. نهج البلاغه خطبه 52

امام علی (ع) :گناهکار خندانی که به گناه خود اعتراف دارد و شرمنده خداست از شخص عبادت کننده گریانی که به عمل خود بر پروردگار مغرور گشته بهتر است. طرائف الحکم جلد 1 صفحه 364

امام علی (ع) :تباهی و فساد اخلاق انسان به سبب هم نشینی با مردم گمراه و بی دین است و اصلاح اخلاق انسان در معاشرت و دوستی با نیکان و صالحان می باشد. طرائف الحکم جلد 1 صفحه 342

امام علی (ع) :روز بازپرسی و انتقامگیری شخص مظلوم از ظالم در محکمه عدل الهی بسیار سخت تر است از روز ستم شخص ظالم بر مظلوم. طرائف الحکم جلد 1 صفحه 341

امام علی (ع) :برترین پاسخ به ابله خاموشی و سکوت است و سخت ترین سرزنش و نکوهش خردمند و عاقل کنایه زدن به اوست . غررالحکم صفحه 71

امام علی (ع) :دورترین حالتی که بنده از خدا دارد این است که تمام همت و توجهش به پر کردن شکمش و استفاده از شهوت جنسی اش باشد. خصال الصدوق صفحه 10

امام علی (ع) :سرگرم شدن به چیزهای فانی و بیهوده که ارزش آخرتی ندارد عمر گرانبها را تباه می سازد و تفکر و اندیشه در غیر حکمت و پندیات الهی پیروی از هوی و هوس است. غررالحکم صفحه 77

امام علی (ع) :محبت و دوستی ما اهل بیت (ع) در سه جا برای شیعیانمان سودمند خواهد بود :1. هنگام نزول ملک الموت 2. هنگام وارد شدن دو ملک سوال و جواب نکیر و منکر در شب اول قبر 3. هنگام ایستادن در مقابل پروردگار برای حساب اعمال . بحارالانوار جلد 7

امام علی (ع) :دور اندیشی و تفکر در مورد جوانب کار قبل از انجام آن تو را از پشیمانی و ندامت پس از انجام کار ایمن می کند. 338 بحارالانوار جلد 71 صفحه

امام علی (ع) :هرکه بدی را واگذارد درهای نیکی بر رویش باز می شود و هرکه شوخی اش زیاد گشت شخصیت و هیبت و وقارش نابود شود. غررالحکم صفحه 821

امام علی (ع) :صحبت کردن غیر ضروری با زنان نامحرم انسان سالم را گرفتار بلاها و مصیبت ها می سازد و قلب انسان را به انحراف و مریضی می کشاند.تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 532

امام علی (ع) :هرکس عاشق چیزی شود محبت آن چیز چشم و گوش او را از حقیقت کور و کر می سازد پس شخص عاشق نگاه میکند با چشمی که سالم نیست و گوش میکند با گوشی که شنوائی درستی ندارد و شهوات پرده عقل او را پاره کرده. نهج البلاغه خطبه 198

امام علی (ع) : همانا انسان تا وقتی که در نماز است جسم او و لباسش و فرش زیر پایش و در و دیوار اطرافش و هرچه در اطراف او می باشد تسبیح خدا میگوید پس چه زشت است که انسان در نماز متوجه خدای عزوجل نشود و از فرش زیر پایش پست تر گردد. میزان الحکمه جلد 5 صفحه 377

امام علی (ع) :هر دوستی که بنا و سبب آغازش غیر خدائی باشد ضلالت و گمراهی است و دوام آن محال و غیر ممکن است.میزان الحکمه جلد 1 صفحه 47 

امام علی (ع) :از آقا امیرالمومنین (ع) سوال شد کدام دوست و هم نشین از همه بدتر است ؟ فرمود آنکس که نافرمانی خدا در نظرشما خوب و زیبا جلوه می دهد. 
بحارالانوار جلد 74 صفحه 190

امام علی (ع) :هرگاه خدای سبحان مصلحت بنده ای را بخواهد به او الهام میفرماید که کم صحبت کند و کم بخورد و کم بخوابد. 
مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 61

امام علی (ع) :شخض بخیل صندوق دار و خزانه دار ورثه خویش است. میزان الحکمه جلد 1 صفحه 375

امام علی (ع) :نگاه کردن به شخص بخیل و خسیس قلب را سخت و انسان را سنگدل میکند و خوردن غذای او انسان را مریض می سازد. 
بحارالانوار جلد 78 صفحه 53

امام علی (ع) :هرکس به شخص پاک و بیگناهی نسبت دروغ گناهی میدهد و به او تهمتی ناروا زند این کارش از آسمان ها و زمین سنگین تر است. 
بحارالانوار جلد 77 صفحه 31

امام علی (ع): بها و ارزش جان تو ای انسان بهشت است پس مراقب باش به واسطه اعمال و کردارت خودت را به چیزی جز بهشت نفروشی. 
بحارالانوار جلد 78 صفحه 73

امام علی (ع) :کمترین چیزی که بر انسان لازم است در مقابل خداوند بزرگ آن است که کمک نگیری و یاری نجویی از اعضای بدنت که نعمتهای الهی بر تو اند در راه گناه و ارتکاب معاصی و نافرمانی او.طرائف الحکم جلد 1 صفحه 215

امام علی (ع) :چهار چیز اگر به کسی داده شود خیر دنیا و آخرت به او عطا شده است 1. راستی در گفتار 2. اداء امانت 3. مواظبت در غذا خوردن که حرام و شبه ناک نخورد 4. اخلاق خوش میزان الحکم جلد 3 صفحه 206

امام علی (ع) : روز خود را به گفته های چنین و چنان و یا اینکه چها و چها کردیم به سر نبرید زیرا با شما نگهبانانی هستند که سخنانتان را می نویسند و خدای عزوجل را در هر مکانی یاد کنید و زیاد بر پیغمبر (ص) و آلش صلوات بفرستید که خدای متعال دعای شما را به واسطه درود بر محمد و آلش محمد (ص) می پذیرد. تحف العقول صفحه 97

امام علی (ع) : به سبب اعمال زشتی که انجام می دهید ما را از شفاعت خود در قیامت درمانده نکنید همانا چه زشت است که مومن به بهشت رود و پرده دریده و بی آبرو باشد. تحف العقول صفحه 98

امام علی (ع) : به کودکان خود نماز را بیاموزید و چون به هشت سال برسند آنها را مسئول آن بدانید. منبع : تحف العقول صفحه 110

امام علی (ع) : هرکه میخواهد بداند نزد خدا چه مقامی دارد پس بنگرد در نزد گناهان چگونه است . تحف العقول صفحه 108

امام علی (ع) : انواع بلا را با دعا برطرف کنید سوگند به آنکه دانه را شکافت و جاندار را جان داد بلاء شتابان تر است به مومن از سیلی که از سرازیری تپه پایین رود و در دعا هایتان عافیت از بلاء ها و سختی ها را بخوانید. تحف العقول صفحه 106

امام علی (ع) : هرکس بداند که کلام او جزء کردارش ثبت میشود کمتر سخن می گوید در آنچیزی که سودش دهد و هرکه زبانش را حفظ کند مردم ازاو آسوده خیالند و او به حاجتش برسد. تحف العقول صفحه 91

امام علی (ع) : هرکه چیزی را زیاد اظهار کند به آن معروف میشود و هرکه زیاد شوخی کند سبک گردد و هرکه زیاد بخنندد هیبت و وقارش از بین می رود. تحف العقول صفحه 91

امام علی (ع) : هرکه پرده آبروی دیگری را پاره کند عیوب خانه خود را پرده دریده . تحف العقول صفحه 89

امام علی (ع) : هرکس از خود بدگویی و انتقاد کند خودش را اصلاح کرده و هرکه خود ستایی کند و خودش را پاک شمرد خودش را نابود نموده است. 
غررالحکم صفحه 399

امام علی (ع) : هیچکس مزه ایمان را نمی چشد تا این که دروغ را ترک کند چه کوچک باشد چه بزرگ و چه شوخی باشد یا جدی . اصول کافی جلد 2 صفحه 34

امام علی (ع) : در ضمن وصایای خود به امام حسین (ع) فرموده باشند : خوشبخت و رستگار کسی است که علمش و عملش دوستی و دشمنی اش گرفتن و رها کردنش سخت گفتن و سکوتش رفتار و گفتارش تنها بر اساس رضای الهی استوار باشد و بر خلاف امر پروردگار قدمی بر ندارد. تحف العقول صفحه 91

امام علی (ع) : کاش میدانستم کسی که از علم الهی بی نصیب مانده چه چیز بدست آورده و آنکس که از علم الهی بهره مند شده چه چیزی به دست نیاورده است. الحدیث جلد2 صفحه 1

امام علی (ع) : علم و دانش بیش از مقداری است که قابل احاطه باشد و یک فرد نمی تواند بر همه آنها واقف گردد پس سعی کنید از هر علمی بهتر و شایسته اش را فرا گیرید. الحدیث جلد 2صفحه 15

امام علی (ع) : مرد با ایمانی را مخاطب ساخت و فرمود علم و ادب الهی ارزش وجود تو است پس در یادگیری آن کوشش نما چه هر مقداری که دانش و علم دینی تو افزوده شود بها و ارزش تو افزایش می یابد. مشکوة الانوار صفحه 135

امام علی (ع) : هواهای نفسانی و شهوانی مانند دشمن ترین دشمنان توست که قصد دارد خون تو را بریزد پس سعی کن که بر آن غالب و پیروز گردی و گرنه هلاکت خواهد کرد. غررالحکم صفحه 797

امام علی (ع) : هزار دوست و هم نشین بسیار نیست ولی یک دشمن برای آدمی البته بسیار است. بحارالانوار جلد 14 صفحه 264

امام علی (ع) : دنیا برای تو دو روز است یک روز به نفع تو و طبق تمایلات توست و یک روز به ضرر تو و بر خلاف خواهشهای تو است روزی که به نفع تو است و نعم الهی را در اختیار داری تکبر و سرکشی نکن و روزی که به ضرر تو است و گرفتار ناملایماتی صابر و بردبار باش . نهج البلاغه حکمت 390

امام علی (ع) : کسی که در مقابل شیفتگان دنیا اظهار ذلت کند و برای دلباختگان مال و مقام تن به ذلت و خواری دهد با این عمل جامه تقوی و عزت را از خود در آورده است. الحدیث جلد 2 صفحه 36

امام علی (ع) : از رفاقت با کسانی که رفتارشان خطا و اعمالشان ناپسند است بر حذر باشید چه آنکه آدمی به رویه و روش رفیق اش خو می گیرد و به افکار و اعمال وی معتاد میشود. نهج البلاغه نامه 69

امام علی (ع) :کسی که روزی برای فضیلتی که در تو نیست به دروغ مدحت گوید یقین بدان روز دیگر برای صفت بدی که در تو نیست مذمتت میکند.مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 65

امام علی (ع) : به پیروان خود توصیه می فرمود : جان خود را با مطالب حکیمانه نو و دلنشین خرم و شاداب سازید چه آنکه روح نیز مانند بدن وامانده و خسته میشود و پندیات الهی نیرو و نشاطش میبخشد. اصول کافی جلد 1 صفحه 48

امام علی (ع) : آداب و رسوم زمان خود تان را با زور و فشار به فرزندان خویش تحمیل نکنید زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند. 
الحدیث جلد 2 صفحه 107

امام علی (ع) : آدمی به گفتارش سنجیده میشود و به رفتارش ارزیابی می گردد چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود. 
الحدیث جلد 2 صفحه 126

امام علی (ع): واعظ و سخنرانی که تو را به مطالب باطل سرگرم میکند و با سخنان هزل و بیهوده تو را گول بزند حقایق را از تو پنهان داشته و به تو خیانت نموده است. نهج البلاغه حکمت 275

امام علی (ع) : نصیحت گفتن به فردی در حضور مردم کوبیدن شخصیت آن فرد است. الحدیث جلد 2 صفحه 130

امام علی (ع) : سخنان علما و سخنرانان اگر درست و مطابق با واقعیت باشد داروی شفابخش است و اگر خطا و غیر واقعی باشد بیماری است. 
غررالحکم صفحه 58

امام علی (ع) : هیچ کس در ضمیر باطن خود رازی را پنهان نمیکند مگر آنکه از حرف های بیخودی او و رنگ چهره اش آن موضوع آشکار میشود. 
الحدیث جلد 7 صفحه233

امام علی (ع) : حقیقت سعادت عبارت از این است که عمل آدمی به سعادت ختم شود و عاقبت به خیر از دنیا رخت بندد و حقیقت شقاوت در این است که عمل آدمی به شقاوت خاتمه یابد . معانی الاخبار صفحه 345

امام علی (ع ) :فرصت مانند ابر از افق زندگی میگذرد پس مواقعی که فرصتهای خیری برایتان پیش می آید غنیمت بشمارید و از آنها استفاده کنید 
غررالحکم صفحه 340

امام علی (ع) : به کمیل بن زیاد فرموده اند : ای کمیل هیچ حرکت و فعالیتی نیست مگر آنکه تو در انجام آن به علم و معرفت و فهم دینی نیاز داری پس در کسب علم الهی بکوش . تحف العقول صفحه 171 

امام علی (ع) : هر خانه ای که در آن قرآن تلاوت شود و اهل آن خانه به ذکر و یاد خدای عزوجل مشغول باشند برکت و نعمت در آن خانه زیاد شود و ملائکه در آنجا حاضر شوند و شیاطین از آنجا دور شوند و چنین خانه ای برای اهل آسمان ها نور افشانی می کند همچنانکه ستارگان برای اهل زمین روشنایی و درخشش دارند ولی خانه ای که در آن تلاوت قران نشود و به یاد و ذکر خداوند عزوجل هم مشغول نباشد برکت آن خانه کم میشود و ملائکه از آنجا خارج می گردند و شیاطین در آن خانه حاضر میشوند. کافی جلد 4 صفحه 413

امام علی (ع) : پشت مرا دو مرد شکستند : 1.مرد عالم زبان باز 2.مرد جاهلی که میخواهد زاهد باشد . اولی با زبانش فسق خود را می پوشاند و دومی با زهد خود نادانی اش را . پس از عالم فاسق و مقدس جاهل هر دو پرهیز کنید که مایه فریب هر فریب خوارند. الحیاه جلد 2 صفحه 290

صد حدیث دوم

امام علی (ع) : اشکها خشک نمی شوند مگر بر اثر قساوت قلبها و قلب ها سخت و قسی نمی گردد مگر به سبب زیادی گناهان. تحف العقول صفحه 147

امام علی (ع) : اینکه انسان چیزی را که حاجت اوست از دست بدهد بهتر از آن است که آن را از شخصی نا اهل و نامرد طلب نماید. 
نهج البلاغه حکمت 66

امام علی (ع) : شما را به پنج چیز سفارش می کنم که اگر به خاطر آنها رنج سفر را تحمل کنید سزاوار است : 1. کسی از شما جز به پروردگارش امید وار نباشد 2. و جز از گناه خود نترسد 3. اگر از یکی سوال کردند و نمی داند شرم نکند و بگوید نمی دانم 4. و کسی در آموختن و یاد گرفتن مسئله ای که نمی داند خجالت نکشد.5.بر شما باد به صبر و شکیبایی در مقابل سختیها و مشکلات که مثل شکیبایی به ایمان چون سر است بر تن یعنی ایمان بدون صبر چون بدن بی سر ارزشی ندارد. 
نهج البلاغه حکمت 82

امام علی (ع) : حکمت را هر کجا که باشد فراگیر گاهی حکمت در سینه منافق است و بی تابی میکند تا بیرون آمده و در سینه مومن آرام گیرد و نیز فرمود حکمت گمشده مومن است آن را فرا گیرید هر چند از منافقان و گمراهان باشد. نهج البلاغه حکمت 79 و 80

امام علی (ع) : اگر دین خودت را تابع دنیایت کردی دین و دنیایت را تباه کردی و در آخرت از زیانکاران خواهی بود و اگر دنیای خود را تابع دین ات کردی هم دین و هم دنیا را به چنگ آورده ای و در روز قیامت از جمله رستگارانی. آثار الصادقین جلد 6 صفحه 226

امام علی (ع) : به مردی فرمود : اگر از آفریدگار خود فرمانبری نمی کنی و دستوراتش را انجام نمی دهی پس روزی او را مخور و اگر دوست دشمن او هستی از مملکت او بیرون رو و اگر به تقدیرهای او راضی نیستی پرودگاری جز او برای خودت طلب کن. آثار الصادقین جلد 6

امام علی (ع) : خدای سبحان روزی فقراء را در مالهای توانگران قرار داده پس فقیری گرسنه نمی ماند جز آنکه توانگری از حق او خود را به نوایی رسانده پس پروردگار متعال ثروتمندان را در آخرت برای این عمل باز خواست کند. نهج البلاغه صفحه 420

امام علی (ع) : آید زمانی که سه چیز در میان مردم گم و نابود میشود : 1.درهمی از مال حلال بدست نمی آید و حلال خوری از بین رود. 2. زبان راستگویی در میان مردم از بین رود و جزء دروغ نگویند.3.دوستی که بتوان به او اعتماد کرد و موجب آرامش و آسایش آدمی باشد یافت نشود. آثار الصادقین جلد 21 صفحه 344

امام علی (ع) : گوش خود را به شنیدن سخنان خوب عادت بده و به آن سخن گوش دار که در شایستگی و اصلاح نفس ات تو را کمک میکند و گوش خود را از شنیدن سخنان زشت و نادرست باز نگه دار که سخن نادرست آئینه دل را به زنگار گیرد. و سبب نکوهش گردد. آثار الصادقین جلد 15 صفحه 209

امام علی (ع) : شخص مسلمان هیچ هدیه ای را به برادر مسلمان خود تقدیم نکرده که از سخن حکیمانه ای که به هدایت او بیفزاید و یا او را از فلاکت و هلاکت باز دارد بهتر و با ارزش تر باشد. کلام نور جلد 3 صفحه 112

امام علی (ع) : خدای متعال چیزی را نیکو تر از سخن و گفتار و چیزی را زشت تر از آن نیافریده به وسیله سخن روها سفید گردد و به همان وسیله روها سیاه شود بدان که سخن دربند و اسارت توست تا وقتی که لب به آن نگشوده ای و چون لب به آن گشودی تو در بند و اسارت او قرار میگیری پس همان گونه که بر طلا و نقره ات مهر می زنی بر دهانت هم مهر بزن و جز نیکو با آن مگو به راستی که زبان چون سگ درنده ای است که اگر رهایش کنی تو را می درد. 
چهل حدیث رسولی جلد 1 صفحه 417

امام علی (ع) : ای کمیل هیچ حرکت و عملی در دنیا نیست جز آنکه تو درباره آن نیازمند به معرفت و شناختی از دین و احکام آن می باشی . 
کلام نور جلد 4 صفحه 160

امام علی (ع) : صبر بر دو قسم است یکی صبر در مصیبت و سختی های دنیا که نیکو و پسندیده است و از آن برتر صبر در مقابل گناه و معاصی پروردگار است یاد خدا نیز دو قسم است : یکی به یاد او بودن در هنگام عبادت و از آن برتر یاد خدا به هنگام گناه و معصیت که مانع از ارتکاب حرام میشود. 
اخلاق فلسفی جلد 2 صفحه 120

امام علی (ع) : موعد و زمان فرا رسیدن مرگ در انتظار و در کمین هر فردی است زیرا هیچ کس نیست جز اینکه به همراه او از طرف خداوند نگهبانهاییست که او را از اینکه در چاه بیفتد و یا دیوار بر سرش فرو ریزد و یا درنده ای به او آسیب رساند نگه میدارند و چون موعد مرگش فرا رسد او را در مقابل آن رهایش سازند. 
تحف العقول صفحه 226

امام علی (ع) : ای مردم بقا پس از مرگ است حق این است که ما وارث پیش از خودیم و وارثانی پس از خود داریم همانا ما شاخه های بنهایی هستیم که در گذشتند اصل که رفت فرع هم می رود ای مردم شما منزل آخرت خود را با بهره گرفتن از منزلی که از آن می کوچید یعنی دنیا اصلاح نمائید. 
تحف العقول صفحه 222

امام علی (ع) : در سفارشات خود به کمیل فرمودند : ای کمیل آرام باش و خود را میان مردم شهره مساز خود را پنهان دار تا یادت نکنند ای کمیل علم الهی را یاد گیر تا فهمیده باشی همانا بر تو هیچ باکی نیست وقتی خدا دینش را به تو فهمانید که نه مردم را بشناسی نه مردم تو را بشناسند. 
تحف العقول صفحه 219

امام علی (ع) : خوار و زبون شدن در طاعت و بندگی خدا بهتر است از عزت و ریاست در معصیت و نافرمانی خداوند. تحف العقول صفحه 218

امام علی (ع) : از حقیقت ایمان آنست که بنده خدا راستگوئی را شیوه خود سازد تا اینکه از دروغ در آنجا هم که سود فراوان برای او دارد نفرت کند. 
تحف العقول صفحه 218

امام علی (ع) : اصبغ بن نباته گوید امام (ع) می فرمود : من به شما حدیثی باز گویم که سزاوار است هر مسلمانی آن را حفظ کند سپس رو به ما کرد و فرمود : خداوند هیچ بنده مومنی را در این دنیا کیفر نکند جز آنکه برای او بهتر و آبرومند تر است از اینکه در قیامت به کیفر او باز گردد و آبرویش بریزد سپس فرمود : گاهی خدا بنده مومنی را بلا دهد در تنش یا مالش یا فرزندش و یا اهل اش و این آیه را خواند سوره شوری آیه 30 : هر مصیبتی که به شما رسد حاصل عمل خود شماست و خداوند از بسیاری از آن هم در می گذرد. و تا سه بار دستش را به هم چسبانید و میفرمود : از بسیاری هم می گذرد و عفو میکند. تحف العقول صفحه 213

امام علی (ع) : راستی مومن چون بنگرد عبرت گیرد و چون سکوت کند بیندیشد و چون سخن کند یاد خدا را زنده کند و چون توانمند شود شکر کند و چون در سختی افتد صبر نماید نیت خیر بسیار دارد و به برخی از اعمال خیر که از دستش رفته افسوس می خورد که چرا انجام نداده . تحف العقول صفحه 211

امام علی (ع) : منافق چون بنگرد سرگرم است و چون لب بندد در غفلت است و چون سخنی گوید هرزه در آید و چون توانگر گردد متکبر و سرکش شود و چون به سختی افتد بی تابی و زبونی کند زود خشم و دیر رضا است قصد شر فراوان دارد و اگر کار بدی را نتواند کند افسوس میخورد که چرا فلان کار بد را نکرده . 
تحف العقول صفحه 212

امام علی (ع) : برای دینداران نشانه هاییست که به آن شناخته می شوند : 1. راستگویی 2. امانت پردازی 3. وفا به عهد و رفت و آمد با نیکان 4. ترحم بر فقراء 5. کم در آمیختن با زنان 6. بذل احسان 7. خوشرفتاری 8. پیروی از دانش و علم سودمند و آنچه باعث نزدیک شدن به خداست خوشا به حال ایشان و سرانجام خوبشان. 
تحف العقول صفحه 211

امام علی (ع ) : زبان آدمی زاد همچون ترازوئی است که گفتار حکیمانه و الهی وزن آن را زیاد میکند و گفتار جاهلانه و بیهوده و زشتی را کم می کند. 
تحف العقول صفحه 206

امام علی (ع) : به آنچه درباره اش نا امیدی امیدوار تر باش از آنچه بدان امید داری زیرا موسی رفت تا آتش برای خاندانش برگیرد خدا با او سخن گفت و پیغمبر برگشت ملکه سباء رفت به جنگ با سلیمان مسلمان بازگشت ساحران و جادوگران فرعون رفتند تا بر موسی غلبه کنند مومن بر گشتند. 
تحف العقول صفحه 207

امام علی (ع) : ای مردم خردمند نیست کسی که دل گیر شود از گفتار ناحقی که مردم درباره او میزنند و فرزانه نیست کسی که ستایش نادان را بر خود بپسندد. 
تحف العقول صفحه 207

امام علی (ع) : با دشمن دوستت دوست مشو تا به دوستت دشمنی کرده باشی . تحف العقول صفحه 203

امام علی (ع) : ای مردم راستی خداوند را در هر نعمتی که داده حقی است هرکه آن را اداء کند افزونش سازد و هرکه در برابر نعمتی که خدا به او داده کوتاهی کند خود را در خطر نابودی نعمت انداخته و عقوبت این عمل را میبینی پس شما باید در هنگام بخشش نعمت از جانب خداوند هراسان باشید از ادای حق آن چنانچه درباره عقوبت گناهان خود هراسانید. تحف العقول صفحه 204

امام علی (ع) : آیا می خواهید فقیه کامل را به شما معرفی کنیم : 1. او کسی است که به مردم اجازه نافرمانی خدا را نمی دهد. 2. از رحمت خدا نا امید نمی کند کسی را 3. هیچ کس را از مکر خدا غافل نمی کند 4. جز به قرآن و سنت رسول خدا (ص) به چیزی حکم نمیکند. تحف العقول صفحه 201

امام علی (ع) : عبادت نمودن بدون فقاهت یادگیری مسائل و احکام شرعی خیر و سودی ندارد و قرآن خواندن بدون تدبر و درک و فهم معانی آن خیری ندارد. 
تحف العقول صفحه 201

امام علی (ع) : همانا فقر و بی چیز بلائی است و بدتر از آن بیماری تن است و بدتر از آن بیماری دل و روح است و همانا وسعت ثروت نعمتی است و برتر از آن تندرستی تن است و بهتر از آن تقوی دل و قلب است. تحف العقول صفحه 200

امام علی (ع) : ای مالک این سخن را از من حفظ کن و نگهدار ای مالک کاهش دارد مردانگی کسی که یقین او به آخرت سست است هرکه سختی حال خود را فاش کند به خواری و ذلت تن داده و خود را زبون ساخته هرکه راز خود را به دیگران گوید به هلاکت رسیده است هرکه به دو سو یعنی حق و باطل رو کند از هر دو بازماند. تحف العقول صفحه 199

امام علی (ع) : شما در دنیا اندر مهلتی هستید که دنبالش مرگ است ولی به همراه شما آرزوئی است که سنگ راه کار آخر تست پس این مهلت را غنیمت شمارید و به سوی مرگ بشتابید و آرزوهای طولانی را کنار گذارید و به اصلاح آخرتتان بپردازید آیا خلاصی از مرگ است؟ و پناهی از آن میتوان یافت? و راه فراری از آن هست؟ پس تا کی به غفلت و بی خبری از آن میپردازید؟؟؟؟ تحف العقول صفحه 199

امام علی (ع) : با دوستت آرام بیا و تمام اسرارت را به او مگو شاید روزی دشمن ات شود و با دشمن ات آرام بیا و از او بدگوئی مکن شاید روزی دوستت شود و تو شرمنده اش شوی. تحف العقول صفحه 198

امام علی (ع) : ای مردم بدانید بهترین شما و با ارزش ترین شما نزد خدا فرمانبرترین شما از دستورات اوست و کوشاترین شما به طاعت و بندگی خدا فرمانبرترین شان از سنت و روش رسول خدا (ص) است و نیز آنان هستند که قرآن خدا را زنده می سازند پس بدانید برای هیچکدام از خلق نزد ما برتری و فضیلتی نیست جز به بندگی خدا و پیروی از دستورات رسول خدا (ص) و پیروی از دستورات قرآن همانا این کتاب خداست در نزد ما همه و فرمان پیغمبر (ص) خدا و روش و سنت او در میان ما پس جز جاهل ونادان آن را نادیده نمیگیرد و تائید سخنانی را که گفتم در قرآن سوره حجرات آیه 14 می خوانید : (( همانا برترین شما در نزد خدا با تقوا ترین شماست )) و نیز در سوره آل عمران آیه 31 می فرماید : بگو ای پیغمبر (ص) شما ای مردم اگر دوستدار خدا هستید پس پیروی کنید از من که فرستاده اویم و نیز در آل عمران آیه 32 میفرماید (( اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را پس اگر رو گردانید به راستی که خدا کافران را دوست ندارد )) 
تحف العقول صفحه 179 و 180

امام علی (ع) : در نامه خود به محمد ابن ابی بکر فرمود : بدان ای محمد دنیا خانه بلاء و فناء است و آخرت خانه بقاء پس سزاوار است که بیارائی آنچه را باقی است به وسیله فانی اگر دو کار برایت پیش آمد یکی برای آخرت و دیگری برای دنیا تو کار آخرت را ترجیح بده. تحف العقول صفحه 175

امام علی (ع ) : ای محمد بن ابی بکر : اگر توانایی آن را داری که کار خیر انجام دهی کوتاهی مکن و به هر کار خیری راغب باش و اگر نتوانی که کار خیری کنی و موقعیت آن نباشد نیت آن را داشته باش زیرا خداوند به هر بنده به مقدار نیتش پاداش می دهد پس هرگاه تو دوست دار خیر و خردمندان باشی اگر هم کار خیر نکنی انشاء الله چون کسی باشی که آن را انجام دهد . تحف العقول صفحه 175

امام علی (ع ): ای محمد بن ابی بکر : از خدا بترس و از مردم درباره عمل به احکام او بترس در یک موضوع دو حکم صادر مکن تا کارت پریشان گردد و از حق بلغزی برای مردم که بر آنها حکمفرمایی میکنی آنچه را بخواه که برای خانواده ات میخواهی و برای آنها ناپسند شمار آنچه را که برای خود و خانواده ات نمی پسندی درباره عمل به دستورات خدا و اجرای حدود الهی از سرزنش هیچ کس مترس و خود را استوار بدار مردم را امر به معروف و نهی از منکر کن و به آنچه از سختی ها به تو می رسد صبر کن که این امر نشانه اراده محکم و قوی برای دینداری است. تحف العقول صفحه 176

امام علی (ع) : ای محمد ابن ابی بکر : اگر برای یک ساعت از روز هم باشد که توانی پروردگارت را به خاطر رضایت یکی از خلقش از خود خشمناک نسازی همان کار را کن زیرا خدا مانند دیگران نیست و کسی و چیزی به جای او نتوانند بود . تحف العقول صفحه 174

امام علی (ع) : ای محمد ابن ابی بکر : در صحیح بودن نمازت بسیار دقت کن زیرا تو پیشنمازی و پیشنمازی نباشد که برای مردمی نماز بخواند و در نمازشان تقصیری باشد جز آنکه گناه همه ایشان بر او است و از ثواب آنها کم نشود. تحف العقول صفحه 174

امام علی (ع) : ای محمد ابن ابی بکر درباره وضویت متوجه باش که شاداب و صحیح باشد زیرا وضو تمامیت نماز است و نماز ندارد کسی که وضو ندارد بدانکه هر کارت به دنبال نماز هست و نمازت در گرو وضوی صحیح است. تحف العقول صفحه 174

امام علی (ع) :ای محمد ابن ابی بکر : بر تو باد به ملازمت تقوی و پرهیز کردن از معصیت خدا در ایستادن و نشستن و نهان و آشکارت و چون میان مردم قضاوت کنی فروتن باش و خوشرفتار و با چهره گشاده و همه را به یک چشم نگاه کن تا بزرگان و صاحبان ثروت طمع به طرفداری تو از خودشان نکنند و ناتوانان از عدالت تو نا امید گردند. تحف العقول صفحه 172

امام علی (ع) : بدانید ای بندگان خدا که پرهیزکاران که از معاصی و نافرمانی خدا پرهیز نمودند خیر دنیا و آخرت را بردند یعنی در دنیا در بهترین منازل زندگی کردند و از بهترین غذاها میل نمودند و در آخرت در بهترین قصور و منازل ساکن شوند ولی کسانی که نافرمانی خدا را کردند فقط از دنیا نصیبی دارند و از آخرت بهره ای ندارند. تحف العقول صفحه 173

امام علی (ع) : ای بندگان خدا اگر شما تقوا خدا پیشه کنید و حق پیغمبر (ص) خود را درباره خاندانش و اهل بیتش حفظ کنید خدا را به بهترین وجهی عبادت کردید و او را به وجه احسن یاد نموده اید و به بهترین وجه شکر کرده اید و اگرچه مخالفان شما نماز طولانی تری بخوانند و روزه بیشتری بگیرند و صدقه بیشتری بدهند زیرا شما به خدا و دین حق او یعنی ولایت آل محمد (ص) وفادار ترید و برای امام و ولی امر از خاندان رسول خدا (ص) خیر خواه ترید. تحف العقول صفحه 173

امام علی (ع) : ای کمیل بفهم و بدان که رخصتی در نپرداختن امانت هیچ کس نیست هرکه از ما اجازه ای در این باره روایت کند بیهوده گفته و گناه کرده و سزایش دوزخ است به خدا سوگند رسول خدا (ص) ساعتی پیش از مرگش سه مرتبه به من فرمود : ای ابا لحسن امانت را به نیکو کار و تبه کار برگردان بیش باشد یا کم حتی اگر یک نخ یا سوزن باشد . تحف العقول صفحه 169

امام علی (ع) : ای کمیل مقام و شان به این نیست که نماز بخوانی و روزه بگیری و صدقه دهی بلکه مقام این است که نماز را با دلی پاک و عملی خداپسند و با فهم و معرفت بخوانی و بنگر که در کجا نماز می خوانی و بر روی چه می خوانی اگر از راه حلال نباشد نمازت مقبول نیست. تحف العقول صفحه 169

امام علی (ع) : ای کمیل از آنها مباش که خدای متعال سوره حشر آیه 19 فرموده : یاد خدا را در کارهایشان فراموش کردند و خدا هم آنها را به خودشان واگذاشت و فراموششان کرد و آنان در فسق و گناه فرو شده و فاسق گشتند. تحف العقول صفحه 169

امام علی (ع) : ای کمیل اگر سختی و فشار بر تو روی آورد زیاد بگو (( لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم )) تا بر طرف گردد و اگر نعمتی از جانب خدا به تو رسید زیاد بگو (( الحمدولله )) تا افزون گردد و چون روزیت دیر رسید زیاد بگو (( استغفرالله ربی و اتوب الیه )) تا وسعت یابی . تحف العقول صفحه 168

امام علی (ع) : ای کمیل در امری که خدا واجب نموده اجازه ترک و رخصت نیست و در امر نافله و مستحب سختگیری نیست. تحف العقول صفحه 168

امام علی (ع) : ای کمیل به وسیله ولایت ما خود را نجات بخش از اینکه شیطان در مال و فرزندت شریک شود. تحف العقول صفحه 168

امام علی (ع) : ای کمیل بد نیست که مشکل خود را به برادرت بگویی اما برادرت کیست ؟ آنکه در سختی تو را وا نگذارد و در مجرمی از تو کناره نگیرد و قبل از آنکه بگویی نیازت را بر طرف کند و تو را در کارت تنها رها نکند. تحف العقول صفحه 167

امام علی (ع) : ای کمیل بی نوایی و تنگدستی خو را به مردم نشان مده و برای رضای خدا با عزت نفس و پرده پوشی به آن صبر کن تا خدا فرجی حاصل کند. 
تحف العقول صفحه 167

امام علی (ع) : ای کمیل درب خانه ستمکاران را مکوب تا با آنها در آمیزی و همکار شوی مبادا آنها را احترام کنی و در مجالس آنها شهادتی بدهی که خدا را برتو خشمگین نماید پس اگر ناچاری در مجلس آنان حاضر شوی پیوسته در ذکر خدا باش و به او توکل کن و از شرشان پناه بر خدا بر و سر بزیر باش و از دل کردارشان را بد شمار و بلند سبحان الله بگو تا بشنوند زیرا به این وسیله یاری شوی و از شرشان محفوظ بمانی . تحف العقول صفحه 167

امام علی (ع) : ای کمیل از زبان آنچه در دل است می تراود و دل را خوراک درست میکند پس ببین دل و تنت از چه تغذیه میکنند که اگر حلال نباشد با زبانی شیطانی و حرام خدا را تسبیح و شکر نموده و خدا از تو قبول نکند. تحف العقول صفحه 169

امام علی (ع) : ای کمیل راستش گناهانت بیش از کارهای خوب تست و غفلتت از یاد خدا بیش از ذکر توست و نعمت و پاداش خدا بر تو بیش از کردار توست و تو پیوسته در نعمت و عافیت از جانب خدایی پس نباید در هیچ حال از حمد و تسبیح و شکرش بر کنار باشی. تحف العقول صفحه 168

امام علی (ع) : ای کمیل برکت در مال کسی است که خمس و زکات مالش را بپردازد و با مالش مومنان را یاری کند و صله رحم با نیکان نماید. 
تحف العقول صفحه 166

امام علی (ع) : ای کمیل فقیر و سائل را رد مکن گرچه با نیمی از دانه انگور یا خرما باشد زیرا صدقه نزد خدا بزرگ شود. تحف العقول صفحه 166

امام علی (ع) : ای کمیل به خویشاوندان و آشنایان مومنت که فقیرند بیشتر از دیگران بده و با آنها مهربانتر باش و به ایشان بیشتر توجه کن و به همه مستمندان صدقه بده. 
تحف العقول صفحه 166

امام علی (ع) : ای کمیل شکمت را از خوراک پر مکن و جائی هم در آن برای آب بگذار و میدانی هم به هوا بده و تا هنوز اشتها داری دست از خوراک بکش که اگر چنین کنی خوراک بر تو گوارا گردد راستی تندرستی و سلامتی با کم خوردن و آشامیدن است. تحف العقول صفحه 166

امام علی (ع) : ای کمیل چون از خوردن دست کشیدی حمد خدا را بگو بر آنچه به تو روزی داده و به آواز بلند حمدش کن تا دیگری هم با شنیدن حمد تو حمد خدا گوید و اجر تو بیشتر گردد. تحف العقول صفحه 166

امام علی (ع) :ای کمیل اگر با کسی هم خوراک گشتی در سر خوراک شتاب و عجله مکن تا همراهت هم سیر شود و از غذا بهره مند گردد. تحف العقول صفحه 166

امام علی (ع) : ای کمیل هم خوراک دعوت کن و از این کار دریغ مورز زیرا هرگز تو به کسی روزی ندهی و خدا با این کار ثواب شایان به تو دهد پس با مهمانت خوش خلق باش و به او بدگمان مشو و برایش جا باز کن. تحف العقول صفحه 166

امام علی (ع) : ای کمیل چون خواهی خوراک بخوری نام خدا را ببر و بسم الله الرحمن الرحیم بگو زیرا با نام خدا دردی به تو زیان نرساند و در آنست درمان هر بدی. تحف العقول صفحه 165

امام علی (ع) : ای کمیل دانش نیست جز آنکه منش افتتحاح کنم و رازی نیست جز آنکه امام قائم آن را به پایان رساند پس جز از ما خاندان رسول الله (ص) طلب علم مکن تا آنکه از ما خاندان باشی. تحف العقول صفحه 165

امام علی (ع) : راستی که رسول خدا (ص) را خداوند پرورش داد و او مرا پرورش داد و من مومنان را پرورش دهم و آداب خود را برای گرامیان به ارث گذارم. 
تحف العقول صفحه 165

امام علی (ع) : راستی پرهیزکاران در دنیا همان صاحبان فضیلتند گفتارشان درست و پوشش آنها میانه روی است از آنچه خدای متعال حرام کرده دیده بر گرفته اند گوش خود را وقف شنیدن دانش سودمند کنند در حال گرفتاری و بلا به قضای الهی راضی باشند به مانند حال خوشی پروردگار در چشم ایشان بزرگ است و هرچه دیگر در چشمشان خوار . با بهشت چنانند که گویا آنرا دیده اند و گویا در نعمتش اند و با جهنم چنانند که گویا آنرا دیده و عذابش را بخوبی چشیده اند. 
تحف العقول صفحه 154

امام علی (ع) : پرهیزکاران دل غمین و بی آزارند لاغر اندام و کم نیاز و پارسایند دنیا آنها را خواست و آنان دنیا را نخواستند و به دنبالشان دوید و آنان او را درمانده ساختند ایشان قرآن را بخوانند با آرامی و با تدبر و فهم و آنرا دواء درد خود سازند چون به آیه بهشت و وعده ثواب الهی رسند جانشان از شوق نزدیک است که بر آید و چون به آیات و عذاب و جهنم بر خورند گویا آتش و شهیق جهنم در جلو چشمان آنهاست و از آن به خدا پناه برند. تحف العقول صفحه 155

امام علی (ع) : شخص پرهیزگار هرگاه از جانب کسی ستوده شود می هراسد و گوید من از دیگری به خودم داناترم و پرورگارم به من داناتر است از خود من پروردگارا را مرا به آنچه ایشان درباره من می گویند و در من نیست عذاب مکن و مرا از آنچه میپندارند بهتر ساز. تحف العقول صفحه 155

امام علی (ع) : از نشانه های دیگر متقین و پرهیزکاران این است که ایشان در دینداری نیرومندند و به یادگیری دانش دینی و الهی حریص اند دین را خوب فهمیده و دانسته بردبارند به دنبال کسب روزی حلالند و حساب کار خود را دارند در راه حق سر زنده و چالاکند و هنگام شهوت پارسایند هر کار خیری پیش آید انجام دهند ولی باز هم ترسانند گواهی حق را از دشمنان هم دریغ نورزند کار خیر را برای خودنمایی نکنند و از شرم هم ترکش نکنند به خیر او امید است و از شرش آسودگی و پناه است. تحف العقول صفحه 156

امام علی (ع) : شخص پرهیزکار دشنام ندهد و گفتارش نرم و آرام است در سختیها با وقار است ودر نا گواریها شکیبا بر دشمن اش هم خلاف حق را روا نداند، به خاطر دوست گناهکار نشود آنچه را که حق اش نیست ادعا نکند و از حق خود صرف نظر نکند نام بد بر کسی منهد به کسی تجاوز نکند همسایه آزاری مکند به سوی حق شتابان است و از زشتیها دوری کند اگر بخندد صدایش بلند نشود و آواز بر نیاورد. تحف العقول صفحه 157

امام علی (ع) : شخص پرهیزکار امانت را سالم به صاحبش بر گرداند و امر معروف و نهی از منکر میکند بخل او را مغلوب نسازد سکوت کند که از لغزش سالم بماند اگر کسی به او ظلم کند صبر میکند تا خدا برایش انتقام گیرد خودش را در رنج انداز تا مردم از او در آسایش باشند از هر که دوری گزیند برای بغض و کینه نیست بلکه برای پاک نگه داشتن خویش است و نزدیکیش به هرکه نرمش و رحمت و رضای پروردگار است هرکه به او ستم کرده از او درگذرد و هرکس از او چیزی دریغ کرده و محتاج او گشته او به آنکس عطا و بخشش کند. تحف العقول صفحه 157

امام علی (ع) : ریاکار چهار نشانه دارد : 1- در تنهایی کسل است 2- در میان مردم پرشور و نشاط در انجام عمل است 3- چون از او تعریف کنند بیشتر کار کند 4- هرگاه تمجیدی از عمل او نشود از کارش بکاهد. نصایح صفحه 187

امام علی (ع) : روزی حضرت به درب مغازه خیاط خیانتکاری که در کارش کم کاری می نمود رسیدند و فرمودند : زنان داغدار به سوگت بنشینند نخها را محکم و کوکها را ظریف تر و نزدیک تر قرار بده زیرا من از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود : روز قیامت دوزنده خائن می آید با پیراهن و ردائی از آنچه دوخته و خیانت کرده و بپرهیز از تکه پارچه ها زیرا صاحب جامه سزاوارتر است به آنها مبادا از آنها جامه و پوشش برای خود تهیه کنی که عقوبت و کیفر دارد. 
مجموعه ورام جلد 1 صفحه 96

امام علی (ع) : در جنگ نهروان در حالی که صدای قرائت نماز شب یکی از خوارج را می شنید فرمود : خوابی که همراه با یقین و معرفت نسبت به امام باشد بهتر است از نمازی که در حال شک و بی معرفتی نسبت به امام . مجموعه ورام جلد 1 صفحه 55

امام علی (ع) : چه فرق است میان دو نوع کار : 1- عملی که خوشی و دوام آن ناپایدار و گذراست اما پیامد و رنج آن باقی و ماندگار است و عملی که زحمت و سختی آن از بین می رود و مزد و پاداش آن جاودان است. مجموعه ورام جلد 1 صفحه 49

امام علی (ع) : سنت دو نوع است : 1- سنتی که در عمل واجب از جانب رسول خدا (ص) به ما رسیده که عمل به آن هدایت و ترکش گمراهی است مثل ( قنوت در رکعات دوم هر نماز واجب ) اما دیگر سنتی است که در اعمال غیر واجب و مستحب بر ما رسیده که عمل به آن فضیلت است و ترک آن غیر گناه مثل ( نماز شب یا غسل جمعه ) 
اصول کافی جلد 1 صفحه 90

امام علی (ع) : شیعیان ما کسانی باشند که برای ولایت ما به یکدیگر بخشش کنند و در راه دوستی ما به یکدیگر دوستی نمایند و برای زنده کردن امر و گفتار ما به دیدار هم بروند اگر خشم کنند ستم نکنند و چون راضی شوند اسراف نورزند سبب برکت همسایگانند و با معاشرین خود سلح و صفا دارند. کافی جلد 3 صفحه 333

امام علی (ع) : بهوش باش ای شنونده و از خواب غفلت بیدار شو و از شتاب خود کم کن و در آنچه از زبان پیامبر (ص) به تو رسید اندیشه کن که ناچار به انجام آن می باشی و راه گریزی برای عمل نکردن آن بر تو وجود ندارد و با کسی که رهنمود های پیامبر (ص) را به کار نمی بندد و به جانب دیگری تمایل دارد مخالفت کن و او را با آنچه برای خود پسندیده رها کن. نهج البلاغه خطبه 152

امام علی (ع) : ای مردم بدانید کمال دین در طلب علم الهی و معنوی و عمل بدان است بدانید که طلب علم دینی بر شما از طلب مال لازم تر است؟ زیرا مال از جانب خدا برای شما قسمت و تضمین گشته ولی علم نزد اهلش نگه داشته و شما مامورید که آن را از اهلش طلب کنید پس به دنبال آن باشید. کافی جلد 1 صفحه 35

امام علی (ع) : شخصی خدمت علی (ع) عرض کرد چهار مسئله دارم فرمود : بپرس اگرچه چهل مساله باشد.گفت : واجب چیست و واجب تر کدام است؟ نزدیک چیست و نزدیک تر کدام است؟ شگفت چیست و شگفت تر کدام است؟ مشکل چیست و مشکل تر کدام است؟ مولا علی (ع) فرمودند: واجب اطاعت خداست و واجب تر ترک گناه است ( چون با آلودگی به گناه عبادت مورد قبول نیست) نزدیک قیامت است و نزدیک تر مرگ عجیب دنیاست و عجیب تر علاقه به آن مشکل قبر است و مشکل تر بی توشه رفتن در قبر. کتاب نصایح صفحه 185 حدیث 108

امام علی (ع) : از حضرت علی (ع) سوال شد حقیقت علم و دانش معنوی و آخرتی چیست؟ فرمود این است که به قدر احتیاج که به خدا داری عبادتش کنی به قدر طاقتی که از آتش جهنم داری گناه کن به اندازه ای که در آخرت می خواهی بمانی از دنیا برایش توشه تهیه نمائی. نصایح صفحه 184

امام علی (ع) : شخصی به امام (ع) عرض کرد مرا نصیحتی بفرمائید : فرمودند : به خودت وعده طول عمر مده و خویشتن را تلقین به فقر و تنگدستی مکن. 
تحف العقول صفحه 210

امام علی (ع) : در سفارش خود به فرزندش امام حسن (ع) فرمودند : پسر جان هرگاه سختی ای به تو روی آورد با بعضی از دوستان مومن و مورد اطمینان درباره اش مذاکره کن و آن مشکل را با ایشان در میان بگذار زیرا یکی از این چهار نتیجه را دارد : 1- یا به عهده میگیرند و کمک ات میکنند 2- یا از دیگران برای مشکل تو طلب یاری می کنند 3- یا در مشورت راهنمائی ات میکنند 4- یا برایت دعا میکنند و مستجاب میشود. نصایح صفحه 185

امام علی (ع) : دردی دردناکتر از گناه برای دل نیست و ترسی سخت تراز قبر نیست و عبرتی برای اندیشیدن و اندرز گرفتن بالاتر از یاد آوری مرگ نیست. 
اصول کافی جلد 3 صفحه 357

امام علی (ع) : تو که اعمال رسوا کننده و خطا انجام داده ای خنده دندان نما مکن وای کسی که گناهانی کرده ای و استغفار نمی کنی از بلای شبگیر و پیش آمد ناگهانی نباید آسوده باشی. اصول کافی جلد 3 صفحه 378

امام علی (ع) : برای ملاقات برادر مومن خود را بیارائید چنانچه برای ملاقات بیگانگان خود را می آرائید که میخواهید شما را به بهترین قیافه ببینند. نصایح صفحه 375

امام علی (ع) : از امام علی (ع) سوال شد مروت چیست ؟ فرمود کاری در خفا و خلوت نکنی که در عیان و حضور مردم از انجام آن شرمنده باشی. 
تحف العقول صفحه 225

امام علی (ع) : چون کار خیری یافتید یا به شما پیشنهاد شد اگر توانایی دارید حتما آن را انجام دهید چون اعمال خیر مرگ ناگهانی و بد را که هر لحظه ممکن به سبب اعمال زشت انسان به او برسد از او دفع میکند. نصایح صفحه 380

امام علی (ع) :در سفارش خود به فرزندش امام حسین (ع) فرمودند :پسر جانم عافیت ده جزء است نه جزء آن در خاموشی است جز به ذکر خدا و یکی هم در ترک هم نشینی نابخردان . تحف العقول صفحه 145

امام علی (ع ) :خداوند به حضرت موسی وحی فرمود :ای موسی سفارش مرا در مورد چهار چیز بخاطر بسپار :1.تانفهمیدی که گناهانت را آمرزیده ام به گناه دیگری مپرداز 2.تا ندانی گنج های خزائنم تمام شده غم روزی مخور 3.تانبینی ملک و پادشاهی من از دست رفته به دیگری امید مبند 4.تا مرده شیطان را نبینی از مکرش ایمن مباش. نصایح صفحه 183

امام علی (ع) : از آنها مباش که عمل خیری نکرده اند و امید به آخرت دارند مردم را از کاری نهی میکنند و خود در آن اندرند خوبان را دوست دارند ولی کارشان را نمیکنند آرزوی آمرزش دارند و به نافرمانی مشغولند گناه اندک دیگری را زیاد میشمارند و گناه بسیار خود را اندک . طاعت و عبادت خویش را افزون شمارند و همان را از دیگری اندک. از با لادست خود به خدا پناه میبرد ولی خود به زیر دستش جفا کند مرشد و هدایت کننده دیگران است و خودش رو به گمراهی میرود.
تحف العقول صفحه 152

امام علی (ع) : ای کمیل راستی این دلها به مشابه ظرفهایند و بهتر ینشان آنست که نگهدارنده تر باشد پس هرچه به تو میگویم خوب حفظ کن مردم سه دسته اند : 1. دانشمند ربانی 2. دانشجوی راه نجات که به دنبال علوم الهی و آخرتی می رود 3. خاشاک که باد به هر سمتی بوزد به آنجا میرود زیرا در پرتو دانش معنوی تربیت نگشته تا راه به جائی برد و تکیه به رکن محکمی همچون امام معصوم (ع) از آل محمد (ص) ندارد تا نجات یابد. تحف العقول صفحه 163

امام علی (ع) : ای بندگان خدا در آنچه خدا به متقین و پرهیزکاران در قرآن وعده داده رغبت داشته باشید زیرا وعده خدا راست ترین وعده هاست و هر آنچه را که او وعده داده چنان است که تحقق یافته ای بندگان خدا به رهبری رسول خدا (ص) رهجو باشید که آن بهترین رهبری است و به روش و سنت آن جناب کار کنید که شرافتمند ترین سنت هاست ای بندگان خدا قرآن خدای تبارک و تعالی را بیاموزید که رساترین پند و بهترین کلام است و فهم و تفسیر آن را از ما آل محمد (ص) بجوئید که در آن بهار دلها و شفای هر ناراحتی است. تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا در درستی احکام دین و سنت رسول خدا (ص) و دستورات و گفتار ما آل محمد (ص) تردید نکنید تا مبادا به شک بیفتید و در باره آنها شک نکنید که کافر شوید و در آخرت از پشیمانها میگردید. تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانید دانا و عالمی که بر علمش عمل نکند همچون نادان سرگردانی است که از بیهوشی جهل خارج نشده بلکه حجت بر او بزرگتر و نزد خدا سرزنش اش بیشتر است و افسوس و دریغ بر این دانای دست از دانش خود کشیده با دوام تر است از نادان سرگردان از دانش. تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا از خدا یقین بخواهید که یقین نسبت به دین مانند سر است به تن و بدانید بهترین چیزی که به دل الهام شود یقین است و بهترین یقین انجام واجبات الهی و ترک محرمات و معاصی است . تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانید بهترین امور و کارها آن است که بر پایه حق و آیات الهی استوار باشد و بدترین امور و کارها چیزهای تازه بدست آورده و بدعت هائی است که بر خلاف حق و آیات الهی استوار باشد زیرا هر بدعتی و نوآوری که خلاف قرآن و سنت رسول خدا (ص) باشد گمراهی است و بواسطه بدعتهاست که سنتهای سعادت بخش نابود میشوند . تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانید اندک خودنمائی در عمل شرک است و اخلاص در عمل یقین است بدانید همنشینی و دوستی با اهل لغو و باطل قرآن را از یاد ببرد و شیطان را حاضر کند و انجام عمل اهل باطل و گناهکاران و تقلید از حرکات آنان باعث خشم خدای رحمان است و خشم خدای رحمان هم انسان را به دوزخ کشاند . تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا گفتگو و صحبت با زنان نامحرم بلاء آورد و دل را منحرف سازد و به سمت گناه سوقش دهد و نظر بازی از آنان روشنی ایمان را ببرد و چشم اندازی و پلک زدن به آنها دام شیطان است که آتشی افروزنده در پی دارد. تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا سلام را در جهان فاش سازید و جواب آن را بهتر بدهید با بیوه زنان و یتیمان مهربان باشید و ستم دیدگان و فقراء را یاری کنید و به آنکه در راه خدا بدهکار شده مهلت دهید و مهمان را گرامی بدارید و خوب وضو بسازید و نمازهای پنج گانه را در وقت مقررش بخوانید که آنها نزد خدای عزوجل مقامی عظیم دارند. تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا امانت را به صاحبانش بپردازید دوستی و پیوند کنید با آنکه از شما بریده و به آنکه از شما دریغ نموده احسان کنید و چون عهدی بستید به آن وفا کنید و هرگاه قضاوت کردید عدالت نمائید و هرگاه به شما بد رفتاری شد عفو و گذشت کنید و بر روی هم اسم بد مگذارید با هم شوخی بد نکنید و از همدیگر غیبت نکنید. تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : ای بندگان خدا راست بگویید زیرا خدا با راستگویانست و از دروغ برکنار باشید که از ایمان به دور است و راستگو در لبه احترام و نجات است و دروغگو در پرتگاه هلاکت حق گو باشید تا با حق شناخته شوید و آن را به کار بندید تا از اهل آن باشید. تحف العقول خطبه دیباج


صد حدیث سوم

امام علی (ع) : ای بندگان خدا من ندیدم چیزی مانند بهشت که جویای آن خوابست و بی خیال و نه چیزی مانند جهنم که گریزان از آنان به خواب است راستی هرکه را حق و اهل آن سود ندهد باطل و اهل آن به زیانش کشند و هرکه به راه هدایت نرود در ضلالت و گمراهی بیفتد. تحف العقول خطبه دیباج

امام علی (ع) : بحث و جدل و ستیزه جوئی در مسائل دینی با افراد ستیزه جو یقین انسان را فاسد می سازد. میزان الحکمه جلد 2 صفحه 14

امام علی (ع) : ای مردم برای آن روز که زاد و توشه ذخیره میکنند و اسرار آدمیان فاش میگردد ((پس از مرگ))عمل کنید و از آتش بپرهیزید که حرارتش شدید و عمق آن ناپیدا و زیور آلات آن غل و زنجیر آتشین و نوشیدنی آن زرد آب و چرک جوشان است. نهج البلاغه خطبه 120

امام علی (ع) : دست سخاوتمندی ندارد آن کس که از بخشش در راه خدا بخل می ورزد ! آن کس که خدا او را مالی بخشید پس باید به خویشاوندان خود بخشش کند و سفره مهمانی گستراند و فقراء را اطعام دهد و رنجیده را بنوازد و مستمند را بهره مند سازد و قرض و امدار مستمند را بپردازد و بر مشکلاتی که در این راه به او میرسد صبر کند. نهج البلاغه خطبه 142

امام علی (ع) : ای مردم آنکس که از برادرش اطمینان و استقامت در دین و درستی راه و رسم را سراغ دارد باید به گفته های مردم درباره او گوش نکند آگاه باشید گاهی تیرانداز تیر افکند و تیرها به خطا می رود سخن نیز چنین است درباره کسی چیزی میگویند که واقعیت ندارد. نهج البلاغه خطبه 141

امام علی (ع) : آگاه باشید که میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست پرسیده شد معنی آن چیست ؟ امام (ع) انگشتان خود را میان چشم و گوش گذاشت و فرمود یعنی چیزی که درباره کسی شنیدی باطل است و تا وقتی که آن را با چشم نبینی قبول مکن . نهج البلاغه خطبه 141

امام علی (ع) : هیچ بدعتی در احکام دین ایجاد نمیشود مگر آن که سنتی ترک گردد پس از بدعت ها بپرهیزید و با راه راست و جاده آشکار حق باشید نیکوترین کارها سنتی است که سالیانی بر آن گذشته و درستی آن ثابت شده باشد و بدترین کارها آنچه که تازه پیدا شده و آینده آن روشن نیست. نهج البلاغه خطبه 145

امام علی (ع) : ای مردم بدانید شما هیچگاه حق را نخواهید شناخت جز آنکه ترک کننده آن را بشناسید ! هرگز به پیمان قرآن وفادار نخواهید بود مگر آنکه پیمان شکنان آن را بشناسید و هرگز به قرآن چنگ نمی زنید مگر آنکه رها کننده آن را شناسایی کنید. نهج البلاغه خطبه 147

امام علی (ع) : بدانید آن کس ازما خاندان (( حضرت مهدی عج )) که فتنه های آینده را دریابد با چراغی روشن گر در آن گام می نهد و بر همان سیره و روش پیامبرص و سایر امامان از آل محمد (ص) رفتار میکند تا گره مشکلات را باز کند و ملت های اسیر را آزاد و جمعیت های گمراه و ستمگر را پراکنده و نابود سازد و حق جویان پراکنده را جمع کند. نهج البلاغه خطبه 150

امام علی (ع) : حضرت مهدی (عج) سالهای طولانی در پنهانی از مردم به سر میبرد آنچنان که اثر شناسان اثر قدمش را نمیشناسند گرچه در یافتن اثر و نشانه ها تلاش فراوان کنند سپس گروهی برای درهم کوبیدن فتنه ها آماده میگردند و چونان شمشیرها صیغل میخورند دیده هاشان با قرآن روشنایی گیرد و در گوش هایشان تفسیر قرآن طنین افکند و در صبحگاهان و شامگاهان جامهای حکمت سر میکشند. نهج البلاغه خطبه 150

امام علی (ع) : همانا ائمه (ع) از آل محمد (ص ) تدبیر کنندگان امور مردم و کارگزاران آگاه بندگانند از جانب خداوند کسی به بهشت نمیرود جز آنکه آنان را بشناسد و کسی در جهنم سر نگون نمیگردد جز آنکه منکر آنان باشد و امامان معصوم هم وی را نپذیرند. نهج البلاغه خطبه 152

امام علی (ع) : چند روز از طرف خدا به گمراه مهلت داده شد و او با غافلان و بی خبران در راه هلاکت خود قدم می نهد و تمام روزها را با گناهکاران سپری میکند بی آنکه از راهی برود تا به حق برسد و یا پیشوائی برگزیند که راهنمای او باشد تا آن زمان که خداوند کیفر گناهان را مینماید و آنان را از پرده غفلت بیرون می آورد پس به استقبال چیزی میروند که به آن پشت کرده بودند و از آنچه رو به سمتش میرفتند هیچ سودی عایدشان نمیشود من خودم و شما را از این گونه غفلت زدگی میترسانم. نهج البلاغه خطبه 153

امام علی (ع) : پس بهوش باش ای شنونده و به یاد قبر باش که گذرگاهت به سوی آنست و همانگونه که به دیگران پاداش و جزا دادند به تو هم میدهند و هر آنچه در دنیا بکاری پس از مرگ درو میکنی و آنچه از اعمال که امروز پیش میفرستی فردا بر آن وارد میشوی پس برای خود در سرای آخرت جائی آماده کن و چیزی پیش فرست ای شنونده هشدار! هشدار! نهج البلاغه خطبه 153

امام علی (ع) : همانا حیوانات اهلی در تلاش اند که شکمشان را پرکنند و درندگان در پی تجاوز و دریدن دیگرانند و زنان بی ایمان تمام تلاششان در زینت و آرایش خود و فساد انگیزی است اما مومنان تلاششان را اصلاح امور آخرت خود قرار داده اند و از آینده خویش ترسناکند. نهج البلاغه خطبه 153

امام علی (ع) : ای مردم ما اهل بیت پیامبر (ص) چونان پیراهن تن او و یاران راستین او و خزانه داران علوم و معارف و حییم و درهای ورود به آن معارف ما هستیم که جز از در هیچ کس به خانه ها وارد نخواهد شد و هرکس از غیر در وارد شود دزد نامیده میشود. ای مردم درباره اهل بیت پیغمبر (ص) آیات کریمه قرآن نازل گشت آنان گنجینه های علوم خداوند رحمانند اگر سخن گویند راست گویند و اگر سکوت کنند بر آنان کسی پیشی نتواند یافت. نهج البلاغه خطبه 154

امام علی (ع) : آگاه باشید هر عملی از صاحب آن تغذیه میکند و رشد می یابد همچون هر گیاهی که از آب بی نیاز نیست و آب ها نیز گوناگون میباشد پس هر درختی که آبیاریش به اندازه و نیکو و پاکیزه باشد میوه اش نیکو و شیرین است و آنچه آبیاریش ناپاک باشد درختش عیب دار و میوه اش تلخ و همچنین است علمی که از ما خاندان سرچشمه میگیرد و علمی که از ناحیه دشمنان و مخالفان ما ائمه (ع). نهج البلاغه خطبه 154

امام علی (ع) : ای بندگان خدا از روزی بترسید که اعمال و رفتار انسان وارسی میشود روزی که پر از تشویش و اضطراب است که کودکان را پیر می سازد بدانید فردا به امروز نزیک است و امروز با آنچه در آنست می گذرد تا آنکه موعود مرگ فرا رسد و هریک از شما در دل زمین به خانه مخصوص خود می رسد و در گودال قبر آرام میگیرد وه که چه خانه تنهائی وه چه منزل وحشتناکی و سیاه چال غربتی. نهج البلاغه خطبه 157

امام علی (ع) : ای بندگان خدا در وجود شما از جانب خداوند نگهبانها و جاسوسانی بر شما گماشته اند و دیده بانهایی از پیکرتان که اعمال شما را زیر نظر دارند و حافظان راستگوئی که تمام اعمال شما را حفظ میکنند و شماره نفسهای شما را می شمارند نه تاریکی شب شما را از آنان می پوشاند و نه دری محکم شما را از آنها پنهان می سازد. نهج البلاغه خطبه 157

امام علی (ع) : همانا برای هر مر مسلمان سه همنشین در زندگی میباشد همنشین اول به او میگوید من در دنیا و پس از مرگ همراه تو هستم و آن عمل وی میباشد و همنشین دوم گوید من با تو هستم تا وقتی که جان دهی و این مال اوست که آنگاه که بمیرد به وراث می رسد و سومی میگوید من با تو تا لب گور هستم و آنگاه رهایت می سازم و آن زن و فرزند او میباشد. معانی الاخبار جلد 2 صفحه 77

امام علی (ع) : ای مردم آگاه باشید در علم و دانشی که به دیگران انتقال پیدا نکند خیری نیست بدانید در قرائت قرآنی که تدبر و فهم در آن نباشد خیری نیست و در نماز و عبادتی که آگاهی و فهم مسائل و احکام دین در آن نباشد خیری نیست. معانی الاخبار جلد 2 صفحه 66

امام علی (ع) : عترت پیامبر (ص) جایگاه اسرار خداوندی و پناهگاه فرمان الهی و مخزن علم خدا و مرجع احکام اسلامی و نگهبان کتاب های آسمانی و کوههای همیشه استوار دین خدایند خدا به وسیله اهل بیت (ع) پشت خمیده دین را راست نمود و لرزش و اضطراب آن را از میان برداشت کسی را با آل محمد (ص ) نمیتوان قیاس کرد شتاب کننده باید به آنان بازگردد و عقب مانده باید به آنان بپیوندد زیرا جانشین پیامبر (ص) حق آنهاست و وصیت پیامبر (ص) نسبت به خلافت مسلمین و میراث ولایت پس از خودش به آنها تعلق دارد . نهج البلاغه خطبه 2

امام علی (ع) : ای مردم خدای سبحان شما را بیهوده نیافریده و به حال خود وانگذاشته میان شما تا بهشت یا دوزخ فاصله اندکی جز رسیدن مرگ نیست زندگی کوتاهی که گذشتن لحظه ها از آن میکاهد و مرگ آنرا نابود میکند پس از این خانه دنیا زاد و توشه ای برای خود برگیرید که فردای قیامت نگهبانتان باشد. نهج البلاغه خطبه 64

امام علی (ع) : ای بندگان خدا اعمال خود را بسنجید قبل از آنکه مورد سنجش قرار گیرید و پیش از آنکه حسابتان را برسند حساب خود را برسید و پیش از آنکه راه گلویتان گرفته شود راحت نفس بکشید و پیش از آنکه با زور شما را وادار به اطاعت کنند فرمانبردار دستورات خدا باشید. نهج البلاغه خطبه 90

امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانید همانا آنکس که خود را یاری نکند و پند دهنده و هشدار دهنده خویش نباشد دیگری هشدار دهنده و پند دهنده او نخواهد بود یعنی پند دیگران در او اثر نخواهد کرد. نهج البلاغه خطبه 90

امام علی (ع) : اگر خداوند ستمگر را چند روزی مهلت دهد از بازپرسی و عذاب او غفلت نمیکند و او بر سرراه در کمین گاه ستمگران است و گلوی آنها را در دست گرفته تا از فرو رفتن در آب دریغ دارد. نهج البلاغه خطبه 97

امام علی (ع) : از راه و رسم و سیره پیامبر (ص) پیروی کنید که بهترین راهنمای هدایت است رفتارتان را روشن و سنت آن جناب تطبیق دهید که هدایت کننده ترین روشهاست و قرآن را بیاموزید که بهترین گفتارهاست و آن را نیک بفهمید که بهار دلهاست و از نور معارف و تفسیر آن شفا بخواهید شفای سینه های بیمار است. نهج البلاغه خطبه 110

امام علی (ع) : پاداش شخص مجاهد شهید در راه خدا بزرگتر از پاداش جوان عفیف پاکدامنی نیست که قدرت بر گناه و شهوت حرام دارد و خود را آلوده نمیکند همانا شخص عفیف پاکدامن فرشته ای از فرشته های خداوند است. نهج البلاغه حکمت 474

امام علی (ع) : روزگاری بر مردم خواهد آمد که از قرآن جز نشانی و از اسلام جز نامی باقی نخواهد ماند مسجدهای آنان در آن روزگار آبادان اما از هدایت ویران است مسجد نشینان و سازندگان بناهای شکوهمند مساجد بدترین مردم زمین میباشند که کانون هر فتنه و جایگاه هرگونه خطاکاری اند هرکس از فتنه برکنار است او را به فتنه بازگردانند و هرکس که از فتنه عقب مانده او را به فتنه ها کشانند. نهج البلاغه حکمت 369

امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانید تقوی (( یعنی اطاعت از دستورات خداوند و ترک نافرمانی او )) همچون مرکب و وسیله سواری رامی است که بر آن سوار شوند و او صاحب خود را تا قلب بهشت میرساند و بدانید گناه و معصیت همچون مرکب چموش و سرکشی است که صاحب خود را تا قعر دوزخ پائین میبرد. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 205

امام علی (ع) : هیچ کس نیست که از قبرستانی بگذرد مگر اینکه اهل آن گورستان فریاد میزنند ای بی خبر اگر آنچه ما میدانیم را تو میدانستی مسلما گوشتهای بدنت از ترس آب می شد و در روی این قبور می ریخت. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 414

امام علی (ع) : هرکس وارد قبرستان شود و در آن بخندد برای او گناهی است همچون کوه احد. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 414

امام علی (ع) : موقعی که میخواهی گناهی مرتکب شوی بخاطر بیاور که لذت زودگذر معصیت پایان میپذیرد ولی عواقب و عوارضی که برای تو ایجاد میکند باقی خواهد ماند و نیز فرمود : چه بسا یک ساعت شهوترانی که یک عمر اندوه و غصه را در پی خود دارد. سخنان 14 معصوم (ع) جلد 2 صفحه 174

امام علی (ع) : دوست از آن جهت صدیق نامیده شد که تو را درباره معایبت (( صادقانه )) نصیحت میکند و نیکخواه تو است و دشمن را از آن جهت عدو نامیده اند چون نسبت به معایب تو به تو (( تعدی )) میکند و آنها را به تو نمی گوید و بدخواه توست. غررالحکم صفحه 312

امام علی (ع) : در نامه خود به امام حسن (ع) فرمودند : ای فرزندم اگر چیزی از مطالب دین خدا و دستوراتش پذیرفتنش برتو مشکل آمد آن را به عدم آگاهی خود و نادانیت ارتباط بده زیرا تو در ابتدای تولدت نادان بودی و سپس علومی را فرا گرفتی و چه بسیار است نادانی تو درباره برخی مطالب که خدا بر آنها داناست و بعد ها صحیح بودن آن را خواهی فهمید پس به قدرتی پناه بر که تو را آفریده و روزی داده و در مقابل اوامر و دستوراتش تسلیم باش و بندگی ات فقط برای او باشد بدان ای پسرم هیچ کس همچون رسول خدا (ص) از خدا آگاهی نداده است پس رهبری او را پذیرا باش و برای رسیدن به رستگاری و سعادت مطیع اوامر آن حضرت باش. نهج البلاغه نامه 31

امام علی (ع) : حسن جان نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار بده پس آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند و آنگونه که دوست نداری به تو کسی ستم کند به کسی ستم نکن و همانگونه که دوست داری به تو نیکی شود نیکوکار باش. نهج البلاغه نامه 31

امام علی (ع) : در سفارش خود به امام حسن (ع) : پسرم در امور سیاسی کشور از مشورت با زنان بپرهیز که رای آنان زود سست میشود و تصمیم آنان ناپایدار است و رسول خدا (ص) فرموده : وقتی امور مملکت شما به دست زنان بیفتد زیر خاک رفتن بهتر است برای شما تا زندگی بر روی آن. نهج البلاغه نامه 31

امام علی (ع) : حسن جان زن را به کار کردن و امرار و کاری را که برتر از توانائی زن است به او وامگذار که زن مانند گل بهاری است نه پهلوانی سخت کوش. نهج البلاغه نامه 31

امام علی (ع) : حسن جان زنان را در پرده حجاب نگهدار تا نامحرمان را ننگرند زیرا که سخت گیری در پوشش عامل سلامت و استواری آنان است و اگر بتوانی به گونه ای زندگی کنی که غیر تو را نشناسد چنین کن. نهج البلاغه خطبه 31

امام علی (ع) : حسن جان بدان بیرون رفتن زنان از خانه بدون ضرورت بدتر از آنست که تو شخصی چشم هیز و ناصالح را به خانه ات ببری که به آنها بنگرد زیرا در محیط بیرون از خانه هزاران نفر از این افراد وجود دارند. نهج البلاغه نامه 31

امام علی (ع) : در سفارش خود به امام حسین (ع) : پسرم هیچ نافرمانی را از در خانه خدا نا امید مکن چه بسیار دلداده به گناه که عاقبت به خیر شده و چه بسیار شخص خوش کرداری که در پایان عمر عاقبت به شر گشته و به دوزخ رفته. تحف العقول صفحه 86

امام علی (ع) : حسین جان چه بسیار گناهی که حسرت و اندوه طولانی در پی دارد و چه بسیار سخنی که نعمت را از میان ببرد و بدان در هر نوشیدنی امکان گلوگیری میباشد در هر لقمه امکان بگلو ماندن هست پس وای بر آنکس که گرفتار معصیت و نافرمانی خداست. تحف العقول صفحه 86

امام علی (ع) : بدان ای حسین جان هرکه مشغول به اصلاح عیوب خود گشت از تجسس در عیوب دیگران دل برید و هرکه جامه تقوی الهی را نپوشد جامه ای او را پس از مرگ نپوشاند و هرکه به قسمت الهی راضی شد غم نخورد به آنچه از دستش رفته و هرکه چاهی برای برادرش بکند خود در آن فرو شود. تحف العقول صفحه84

امام علی (ع) : حسین جان تو را سفارش میکنم به تقوی و پرهیزکاری در حال توانگری و فقر و به میانه روی کردن در خرج در فقر و ثروت و به عدالت کردن نسبت به دشمن و دوست و به انجام اعمال نیک در حال نشاط و شادابی و کسالت و تسلیم قضای پروردگار به هنگام خوشی و سختی. تحف العقول صفحه 83

امام علی (ع) : حسین جان بدان هرکس به رای و نظر خود مغرور و خودبین گشت هلاک شد و هرکه به عقل و فکر خود از اینکه با مردم مشورت کند بی نیازی جست نابود گشت و هرکه با مومنین دانا رفت و آمد کند با وقار گردد و هرکه با اوباش بیامیزد خوار شود. تحف العقول صفحه 84 

امام علی (ع) : بدان ای حسین جان هرکس به عیب مردم بنگرد و آن عمل را زشت شمارد ولی خودش همانرا انجام دهد احمق واقعی هم اوست هرکه قدم در جاهای بد گذاشت به عمل زشت متهم گردد و هرکه پر حرفی کند خطا بسیار کند و هرکه سکوت نمود سالم ماند و آنکس که شهوات را ترک کند آزاد مرد است و هر که حسادت را وا نهد محبوب مردم شود. تحف العقول صفحه 85

امام علی (ع) : حسین جان بدان نشانه دانش و علم معنوی تواضع و نرمش در مقابل مردم است و آفت آن تکبر و خودبینی است زیرا خودبینی شخص دلیل بر کم عقلی اوست. تحف العقول صفحه 85

امام علی (ع) : در سر سفره ای که در آن شراب وجود دارد منشینید زیرا انسان نمی داند که کی مرگش سر میرسد و هرگاه یکی از شما خواست غذا بخورد باید چون بندگان بر روی زمین بنشیند و غذا بخورد. تحف العقول صفحه 104

امام علی (ع) : لباس سیاه مپوشید که جامه فرعون است و کفش نوک دار پا نکنید که کفش فرعون است و او نخستین کسی بود که کفش نوک دار پوشید. تحف العقول صفحه 99

امام علی (ع) : هرکس شخص دیگری را به جای ما آل محمد (ص) برای خود امام انتخاب نمود هلاک شد و دنیا از کفش رفت و با گناه کبیره از دنیا بیرون رود. تحف العقول صفحه 110

امام علی (ع) : هرکس با شخص بدعت گذار در دین که کارها و قوانینی تازه و جدید و خلاف قرآن و سنت پیامبر (ص) انجام میدهد راه برود و به او احترام کند محققا در نابودی و ویرانی اسلام تلاش کرده است. آثار الصادقین جلد 2 صفحه 37

امام علی (ع) : دروغگو با دروغگوئیش سه چیز را بدست آورد : 1.خشم خدای سبحان را 2.خوار و زبون شدن در نظر مردم 3.دشمنی ملائکه را غررالحکم صفحه 884

امام علی (ع) : برای شخصیت خود ارزش و احترام قائل شوید و آنرا از اینکه در شوخ طبعی ها و داستانهای خنده آور و جایگاههای بیهوده گوئی وارد سازید بپرهیزید. غررالحکم صفحه 855

امام علی (ع) : موقعی که جوان نو رسی را به سبب اشتباهاتی که مرتکب شده نکوهش میکنی مراقب باش که قسمتی از لغزشهایش را نادیده بگیری و از تمام جهات مورد اعتراض و سرزنش قرارش ندهی تا جوان هم به خاطر غرور جوانیش مجبور نشود که عکس العمل نشان دهد و از راه لجبازی و عناد در صدد پاسخگوئی بر شما نیاید. الحدیث جلد 1 صفحه 353

امام علی (ع) : عبادت کننده ای که از علم و آگاهی و شناخت نسبت به احکام و دستورات دین برخوردار نباشدهمچون خر آسیابی است که در یک جا می چرخد و در جا میزند و گامی پیش نمیرود. الحیاه جلد 1 صفحه 112

امام علی (ع) : آنکس که در جستجوی علوم و معارف دینی و معنوی باشد همچون مجاهدی است که در مقابل دشمنان دین میجنگد. الحیاه جلد 1 صفحه 39

امام علی (ع) : ای کسی که بهشت میخواهی چه اندازه خوابت طولانی و مرکب ات کند است وای گریزان از دوزخ چه تند به سوی آن مرکب میرانی و خود را چه زود در آن می پرانی به این گورها بنگرید که در انتظار شمایند چرا من تنهای شما را آباد و دل شما را ویران میبینم به خدا سوگند اگر چشمتان ببیند آنچه را که باید ملاقاتش کند و آنچه را که به سوی آن روان است هر آئینه می گوئید آنچه را که خدا در قرآن از قول مجرمین بیان میکند سوره انعام آیه 27 : شخص گناهکار پس از مرگ میگوید ای کاش به دنیا باز میگشتم و آیات پروردگار خود را دروغ نمی شمردم. تحف العقول صفحه 208

امام علی (ع) : هرکس امر ولایت ما را از قرآن فرا نگیرد و به آن معرفت پیدا نکند نمیتواند از فتنه ای که دشمنان و مخالفان ما در دین بنا کرده اند خود را رها کند. آثار الصادقین جلد 17 صفحه 241

امام علی (ع) : در تفسیر آیه 71 سوره مومنون (( و اگر حق تابع هواهای نفسانی ایشان شود هر آئینه آسمانها و زمین و هر آنچه در آنهاست فاسد خواهد شد )) فرمودند به خدا سوگند منظور از حق در آیه ما خاندان و عترت رسول خدا (ص) هستیم و غاصبین حق ولایت ما همان کسانی اند که تابع هواهای نفسانی خود گشتند. آثار الصادقین جلد 4 صفحه 73

امام علی (ع) : بخشش کردن روساء و مسئولان مملکتی از اموال عمومی مردم بزرگترین ظلم و خیانت است. غررالحکم حدیث 4725

امام علی (ع) : از چهار کتاب آسمانی چهار کلمه انتخاب شده است 
1.تورات : هرکه سکوت نماید نجات می یابد 
2.انجیل : هرکه در زندگی قناعت کند سیر و بی نیاز گردد 
3.زبور : هرکه تمایلات و شهوات نفسانی را رها کند از بیماری ها سالم گردد 
4.قرآن : هرکه بر خدا توکل کند خدا برای امور او کافی است. نصایح صفحه 203

امام علی (ع) : شخصی به امام (ع) عرض کرد من مالی را از راه حلال و حرام جمع آوری کرده ام و در پاک بودن آن رعایت نکرده ام آیا برای من توبه ای است؟ فرمود : خمس آن مال را بده بقیه بر تو حلال است. تفسیر جامع جلد 3 صفحه 60

امام علی (ع) : آبروی تو همچون یخ جامدی است که درخواست از مردم آن را قطره قطره آب میکند پس بنگر که آنرا نزد چه کسی فرو می ریزی. نهج البلاغه حکمت 346

امام علی (ع) : اگر ما فرضا نه به بهشت امیدوار باشیم و نه از آتش جهنم ترسان و ثواب و عذابی را عقیده نداشته باشیم باز شایسته است که دنبال سجایای اخلاقی و معارف دینی برویم زیرا اخلاق پسندیده ما را در زندگی دنیا به سعادت و رستگاری هدایت میکند. سفینه البهار جلد 2 صفحه 411

امام علی (ع) : جان خود را با مطالب حکیمانه از قرآن و گفتار پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع) خرم و شاداب سازید چه آنکه روح نیز مانند بدن خسته و وامانده میشود و سخنان الهی نیرو و نشاطش میبخشد. اصول کافی جلد 1 صفحه 48

امام علی (ع) : کسی که در اندیشه گناه باشد و پیرامون آن بسیار فکر کند سرانجام همان افکار بد و اندیشه های پلید او را به ارتکاب گناه میخواند

Ali ibn Abi Talib precious tradition of pious lord 500 

 • العبد شهریار سلیم زاده

نظرات (۲)

 • فدائیان رهبر
 • خیلی عالی بود ممنون از لطف شما از گذاشتن این احادیث
  پاسخ:
  ممنون
  از نظرتان دوست عزیز
 • سید محمد تقی سیدی
 • سلام
  شاید اگر این صد حدیث به صورت روزی یک حدیث در میومد بهتر بود
  ولی من بی تجربه ام و به حرفام اعتمادی نیست!!!
  ان شالله لینک شدید
  پاسخ:
  وعلیکم السلام
  متشکریم از پیشنهادتان
  حتما از نظرتان استفاده خواهیم نمود

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">